Coronafall inom Schweizergardet: fienden inom de egna leden

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Deras uppdrag är att skydda påven. Bara en vecka tidigare hade Schweizergardets 38 rekryter i eden under högtidliga former på Apostoliska palatsets gård lovat att ”offra mitt eget liv” för Petri efterföljare. Nu har fyra män i livvakten för den till åren komne kyrkoledaren insjuknat i covid-19.

Det högtidliga löftesavläggandet den 4 oktober ägde rum under redan nedbantade former med anledning av pandemin. Till ceremonin på den blåsiga Damasus-gården i Vatikanen hade endast föräldrar och syskon till de nya hillebardjärerna fått tillträde. Rekryterna avlade sin ed i sina renässansuniformer med de skinande bröstsköldarna, men utan munskydd och fysisk distansering.

Samma dag hade påven Franciskus offentliggjort sin nya encyklika Fratelli tutti. Och gardisterna firade som bröder tillsammans med sina tillresta familjer från Schweiz. På kvällen kunde man se dem på trattorior runt om Vatikanen, i glada sällskap med vin och pasta. För många var det den vackraste dagen i deras liv.

Om infektionerna hänger samman med firandet av edsavläggelsen är inte klarlagt. Gardets talesperson, sergeant Urs Breitenmoser avvisar alla sådana spekulationer. Men incidenten visar hur långt in i coronavirusets skottlinje som trupperna i sin dagliga verksamhet vågar sig. Två dagar före edsavläggelsen mottogs rekryterna med sina anhöriga i en audiens hos Franciskus.

I egenskap av påvens skyddstrupper sedan mer än 500 år är Schweizergardet ansvarigt för såväl hedersvakten som säkerheten för påven och hans residens. Vid kontrollen av Vatikanens gränsövergångar är kontakter med främmande personer oundvikliga. Som personliga livvakter kommer gardisterna den 83-årige Franciskus, som lider av nedsatt lungfunktion, närmare än någon annan.

Man har redan medvetet minskat kretsen av officerare som direkt tjänstgör i den påvliga lägenheten. Men de vanliga hillebardjärerna bor i kaserner i två- eller trebäddsrum och delar badrum och äter i matsalen. Och naturligtvis går soldaterna som alla unga människor gärna ut på kvällarna, vilket inte är några optimala förutsättningar för infektionsskydd.

Vilka grader inom Schweizergardet som drabbats av covid-19 vill inte kommandot lämna ut. Talespersonen Breitenmoser försäkrade på en fråga att skyddsuppdraget för påven ”inte på något sätt ska ha påverkats”. Man har också kompletterat med skyddsåtgärder vid alla posteringar.

Enligt uppgifter från Vatikanens presstjänst blev de fyra coronafallen i trupperna kända under veckoslutet. Det rör sig om fyra personer, som sedan dess befinner sig i isolering. Möjliga kontaktpersoner undersöks för närvarande, heter det.

Liksom i tidigare fall av coronainfektioner reagerade Vatikanen först efter frågor från medier utifrån. Tidigare hade det schweiziska radio- och tv-bolaget SRF rapporterat om ett fall av covid-19, med hänvisning till en intern skrivelse från gardets ledning. Nu meddelade Vatikanens talesperson, Matteo Bruni, att ytterligare tre ska ha fastställts inom mikrostaten, förutom de fyra fallen inom gardet. I början av juni förklarade sig Vatikanen vara fri från corona, Sedan dess har man inte hört något om infektioner bland de mer än tusen berörda personerna.

Först i torsdags gav Vatikanens ledning föreskrifter om munskydd både inom- och utomhus. I Rom och huvudstadens region Latium gäller motsvarande regel sedan den 3 oktober. I måndags tillkännagav talespersonen Breitenmoser att man hade genomfört provtagning för coronavirus, visserligen bara inom ”en grupp”, inte bland hela den 113 man starka kåren.

En av den nya hillebardjärerna, den 22-årige Joel Imholz, tänkte redan inför edsavläggelsen: ”Det skulle kunna vara möjligt att någon har viruset”, sade han två dagar före löftesavläggandet. ”Det är som en fiende, men man ser den inte.” Nu är fienden där.

Burkhard Jürgens/Kathpress 2020-10-13

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Deras uppdrag är att skydda påven. Bara en vecka tidigare hade Schweizergardets 38 rekryter i eden under högtidliga former på Apostoliska palatsets gård lovat att ”offra mitt eget liv” för Petri efterföljare. Nu har fyra män i livvakten för den till åren komne kyrkoledaren insjuknat i covid-19.

Det högtidliga löftesavläggandet den 4 oktober ägde rum under redan nedbantade former med anledning av pandemin. Till ceremonin på den blåsiga Damasus-gården i Vatikanen hade endast föräldrar och syskon till de nya hillebardjärerna fått tillträde. Rekryterna avlade sin ed i sina renässansuniformer med de skinande bröstsköldarna, men utan munskydd och fysisk distansering.

Samma dag hade påven Franciskus offentliggjort sin nya encyklika Fratelli tutti. Och gardisterna firade som bröder tillsammans med sina tillresta familjer från Schweiz. På kvällen kunde man se dem på trattorior runt om Vatikanen, i glada sällskap med vin och pasta. För många var det den vackraste dagen i deras liv.

Om infektionerna hänger samman med firandet av edsavläggelsen är inte klarlagt. Gardets talesperson, sergeant Urs Breitenmoser avvisar alla sådana spekulationer. Men incidenten visar hur långt in i coronavirusets skottlinje som trupperna i sin dagliga verksamhet vågar sig. Två dagar före edsavläggelsen mottogs rekryterna med sina anhöriga i en audiens hos Franciskus.

I egenskap av påvens skyddstrupper sedan mer än 500 år är Schweizergardet ansvarigt för såväl hedersvakten som säkerheten för påven och hans residens. Vid kontrollen av Vatikanens gränsövergångar är kontakter med främmande personer oundvikliga. Som personliga livvakter kommer gardisterna den 83-årige Franciskus, som lider av nedsatt lungfunktion, närmare än någon annan.

Man har redan medvetet minskat kretsen av officerare som direkt tjänstgör i den påvliga lägenheten. Men de vanliga hillebardjärerna bor i kaserner i två- eller trebäddsrum och delar badrum och äter i matsalen. Och naturligtvis går soldaterna som alla unga människor gärna ut på kvällarna, vilket inte är några optimala förutsättningar för infektionsskydd.

Vilka grader inom Schweizergardet som drabbats av covid-19 vill inte kommandot lämna ut. Talespersonen Breitenmoser försäkrade på en fråga att skyddsuppdraget för påven ”inte på något sätt ska ha påverkats”. Man har också kompletterat med skyddsåtgärder vid alla posteringar.

Enligt uppgifter från Vatikanens presstjänst blev de fyra coronafallen i trupperna kända under veckoslutet. Det rör sig om fyra personer, som sedan dess befinner sig i isolering. Möjliga kontaktpersoner undersöks för närvarande, heter det.

Liksom i tidigare fall av coronainfektioner reagerade Vatikanen först efter frågor från medier utifrån. Tidigare hade det schweiziska radio- och tv-bolaget SRF rapporterat om ett fall av covid-19, med hänvisning till en intern skrivelse från gardets ledning. Nu meddelade Vatikanens talesperson, Matteo Bruni, att ytterligare tre ska ha fastställts inom mikrostaten, förutom de fyra fallen inom gardet. I början av juni förklarade sig Vatikanen vara fri från corona, Sedan dess har man inte hört något om infektioner bland de mer än tusen berörda personerna.

Först i torsdags gav Vatikanens ledning föreskrifter om munskydd både inom- och utomhus. I Rom och huvudstadens region Latium gäller motsvarande regel sedan den 3 oktober. I måndags tillkännagav talespersonen Breitenmoser att man hade genomfört provtagning för coronavirus, visserligen bara inom ”en grupp”, inte bland hela den 113 man starka kåren.

En av den nya hillebardjärerna, den 22-årige Joel Imholz, tänkte redan inför edsavläggelsen: ”Det skulle kunna vara möjligt att någon har viruset”, sade han två dagar före löftesavläggandet. ”Det är som en fiende, men man ser den inte.” Nu är fienden där.

Burkhard Jürgens/Kathpress 2020-10-13

Detta är en nyhetstext.