Tagged 'covid-19'

Österrikes biskopar uppmanar till vaccination

Angående den för närvarande mycket omdiskuterade frågan om vaccinationsplikt får kardinal Christoph Schönborn ofta frågan: ˮVarför protesterar kyrkan inte?” Svaret från ärkebiskopen av Wien lyder: ˮEftersom det inte är någon trosfråga. Det är statens ansvar.ˮ De som har detta ansvar…

Påven uppmanar till dialog i Belarus

Efter angelusbönen på Petersplatsen i söndags uttryckte påven Franciskus på nytt sin oro för Libanon och tog upp Belarus. Han uppmanade till respekt för rättvisan och lagstiftningen, och han fördömde de senaste dagarnas våld. ”Jag fortsätter att be för Libanon…

Katolska kyrkan i Sverige ger råd om coronaviruset

Stockholms katolska stift har publicerat råd och anvisningar med anledning av den ökande spridningen av coronaviruset, covid-19. Stiftet hänvisar till Folkhälsomyndighetens anvisningar, som säger att om man inte har varit i områden med aktiv smittspridning eller haft kontakt med smittade personer…

Caritas tacklar corona med allvar och humor

Medan städer i norra Italien stänger och europeiska myndigheter oroligt följer coronavirusets (covid-19) spridning, fortsätter Caritas sin flyktinghjälp som vanligt om än med ett öga på nyhetsrapporteringen. Omkring 200 personer i Italien har bekräftats vara smittade med covid-19, och tio…