Österrikes biskopar uppmanar till vaccination

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Angående den för närvarande mycket omdiskuterade frågan om vaccinationsplikt får kardinal Christoph Schönborn ofta frågan: ˮVarför protesterar kyrkan inte?” Svaret från ärkebiskopen av Wien lyder: ˮEftersom det inte är någon trosfråga. Det är statens ansvar.ˮ De som har detta ansvar måste se till allas väl och beskydd, skrev Schönborn i sin fredagskolumn i tidningen Heute (10 december). ˮVaccination handlar om kärlek till nästan“, menade kardinalen och anslöt sig till påvens uttalande i denna fråga. Det viktigaste är ˮatt vi nu håller ihop, eftersom flera svåra problem väntar. Må Gud hjälpa oss!ˮ

Som ingen annan fråga rörs känslor upp av den vaccinationsplikt som förbundsregeringen planerar till februari 2022, menar Schönborn. Många avstår från att låta vaccinera sig, på grund av rädsla och osäkerhet. Angående frågor som ”Vad har vaccinet för effekter?”, ”Lurar det här faror som man tiger om?” eller ”Är det försvarbart att vaccinera barn?” cirkulerar det enligt Schönborn mycken falsk information och konspirationsteorier.

Liksom även den österrikiska biskopskonferensen nyligen gjorde, anser kardinalen att vaccinationstvånget är ett allvarligt ingrepp i den enskildas frihet. Så är självklart fallet när det gäller lagar: de inskränker alltid den individuella friheten till förmån för det gemensamma bästa. Schönborn tog som exempel bältestvånget i bilar, som har räddat tusentals liv.

Och rökförbudet på offentliga platser syftar till att begränsa de skadliga effekterna av rökning. Regeringen tillsammans med experter är övertygad: ˮcoronapandemin kan inte besegras utan en tidsbegränsad allmän vaccinationspliktˮ, konstaterade Schönborn.

De österrikiska biskoparna uppgav i tisdags att de anser att en tidsbegränsad vaccinationsplikt är tillåten som sista möjlighet för att bekämpa pandemin, och samtidigt uppmanade de ånyo till att man ska låta vaccinera sig mot covid-19. Biskopskonferensen betonade även de styrandes yttersta ansvar samt målet att i lika hög grad skydda hälsa och frihet. Inför den pågående polariseringen i samhället, förespråkade biskoparna ”hälsosam nedrustning av ord och handling” och beredskap till försoning samt bön just nu i advent.

Kathpress 2021-12-10

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Angående den för närvarande mycket omdiskuterade frågan om vaccinationsplikt får kardinal Christoph Schönborn ofta frågan: ˮVarför protesterar kyrkan inte?” Svaret från ärkebiskopen av Wien lyder: ˮEftersom det inte är någon trosfråga. Det är statens ansvar.ˮ De som har detta ansvar måste se till allas väl och beskydd, skrev Schönborn i sin fredagskolumn i tidningen Heute (10 december). ˮVaccination handlar om kärlek till nästan“, menade kardinalen och anslöt sig till påvens uttalande i denna fråga. Det viktigaste är ˮatt vi nu håller ihop, eftersom flera svåra problem väntar. Må Gud hjälpa oss!ˮ

Som ingen annan fråga rörs känslor upp av den vaccinationsplikt som förbundsregeringen planerar till februari 2022, menar Schönborn. Många avstår från att låta vaccinera sig, på grund av rädsla och osäkerhet. Angående frågor som ”Vad har vaccinet för effekter?”, ”Lurar det här faror som man tiger om?” eller ”Är det försvarbart att vaccinera barn?” cirkulerar det enligt Schönborn mycken falsk information och konspirationsteorier.

Liksom även den österrikiska biskopskonferensen nyligen gjorde, anser kardinalen att vaccinationstvånget är ett allvarligt ingrepp i den enskildas frihet. Så är självklart fallet när det gäller lagar: de inskränker alltid den individuella friheten till förmån för det gemensamma bästa. Schönborn tog som exempel bältestvånget i bilar, som har räddat tusentals liv.

Och rökförbudet på offentliga platser syftar till att begränsa de skadliga effekterna av rökning. Regeringen tillsammans med experter är övertygad: ˮcoronapandemin kan inte besegras utan en tidsbegränsad allmän vaccinationspliktˮ, konstaterade Schönborn.

De österrikiska biskoparna uppgav i tisdags att de anser att en tidsbegränsad vaccinationsplikt är tillåten som sista möjlighet för att bekämpa pandemin, och samtidigt uppmanade de ånyo till att man ska låta vaccinera sig mot covid-19. Biskopskonferensen betonade även de styrandes yttersta ansvar samt målet att i lika hög grad skydda hälsa och frihet. Inför den pågående polariseringen i samhället, förespråkade biskoparna ”hälsosam nedrustning av ord och handling” och beredskap till försoning samt bön just nu i advent.

Kathpress 2021-12-10

Detta är en nyhetstext.