Dag Hammarskjölds exempel inspirerar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Årets Dag Hammarskjöldföreläsning levererades av den tidigare utrikesministern och ordföranden för FN:s generalförsamling Jan Eliasson. Årets föreläsning var extra högtidlig, då den hölls på 50-årsdagen av Dag Hammarskjölds bortgång den 18 september 1961, vilket bland annat markerades genom kronprinsessan Victorias närvaro. Firandet präglades av ett lågmält men givande fokus på Dag Hammarskjöld som person och hur hans livssyn var integrerad i hans arbete för en bättre värld. Uppsala universitets rektor, Anders Hallberg, inledde genom att citera en notering i Vägmärken, där Hammarskjöld skriver: ”Bed att din ensamhet blir sporren att finna något att leva för, stort nog att dö för.” Detta borde även vara vår önskan, menade Hallberg, och visade genom citatet den existentiella ton som tycks ha genomsyrat Hammarskjölds tänkande och arbete.

Själva föreläsningen hade temat ”Fred, utveckling och mänskliga rättigheter– den ofrånkomliga kopplingen”. Det kan inte finnas någon stabil fred där inte mänskliga rättigheter respekteras och människor lyfts ur fattigdom genom utveckling, påpekade Eliasson. Inte heller kan man tala om att de mänskliga rättigheterna är uppfyllda så länge utvecklingsnivån tvingar människor att leva i fattigdom eller där krig pågår. Dessa i och för sig ganska självklara teser visar att vi behöver arbeta på ett mer holistiskt sätt än vi tidigare har gjort, menade Eliasson.

Vi behöver ett mer horisontellt, tvärdisciplinärt och holistiskt arbetssätt, i stället för ett vertikalt och isolerat tänkande. Detta följer dels av den ofrånkomliga kopplingen mellan fred, mänskliga rättigheter och utveckling, men också av att dessa fenomen har förutsättningar i hela samhället.  Detta kräver ett större mått av tvärdisciplinärt samarbete och mellan aktörer på olika plan, såsom civilsamhälle, internationella organisationer och lokala aktörer.

I dagens globaliserade värld är vi alla beroende av varandra, och därför är det viktigt att arbeta för dessa mål utifrån ett moraliskt perspektiv men också utifrån ett som är ”upplyst egenintresse”, sade Eliasson. En reflektion är alltså att i en värld, där vi är ömsesidigt beroende av varandra, är den andres goda också en förutsättning för mitt goda, vilket innebär att solidaritet och egenintresse främjar samma mål.

Detta helhetstänkande på organisatorisk nivå menade Eliasson hade ett slags motsvarighet i Hammarskjölds person. Eliasson beskrev Hammarskjöld som ”a man of both nature and culture”. Hammarskjölds kulturella sidor innefattade filosofi, musik, litteratur och religion och Eliasson tog särskilt upp Hammarskjölds intresse för kristna mystiker som Mäster Eckhart.

En del har funderat över hur Hammarskjöld ”hann med” att vara en så duktig statsman när han samtidigt tycktes ha gjort så djupgående erfarenheter inom religion, musik och litteratur. Men det är snarare tvärtom, menade Eliasson, att dessa källor formade honom som person och diplomat och var en förutsättning för Hammarskjölds framstående insatser.

Dessa båda uppmaningar, att bedja och söka hitta något ” värt att leva för – stort nog att dö för” och en större helhet och integration – både på ett organisatoriskt och ett personligt plan, där religion, kultur, livssyn och arbete integreras i varandra – framfördes i Universitetsaulan, under Uppsala universitets emblem som innehåller orden ”gratiae” (nåd) ”naturae” (natur) och ”veritas” (sanning).

Den helhet som efterfrågades tycks ha en del gemensamt med den kristna tanken om relationen mellan Gud och världen, att ”nåden bygger på naturen och fullkomnar den men förstör den inte”. Verkligheten (sanningen) är en helhet där nåden (det transcendenta, det goda, Gud) både inspirerar och gör våra strävanden för en bättre värld meningsfulla, då vi vet att allt inte slutar i ett intet. Inte heller klarar sig nåden utan naturen, det vill säga det är bland annat genom vårt dagliga arbete som Guds vilja kan förverkligas i världen. Så tycks i alla fall Dag Hammarskjöld ha sett på saken och hans exempel inspirerar ännu.

Christoffer Skogholt

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Årets Dag Hammarskjöldföreläsning levererades av den tidigare utrikesministern och ordföranden för FN:s generalförsamling Jan Eliasson. Årets föreläsning var extra högtidlig, då den hölls på 50-årsdagen av Dag Hammarskjölds bortgång den 18 september 1961, vilket bland annat markerades genom kronprinsessan Victorias närvaro. Firandet präglades av ett lågmält men givande fokus på Dag Hammarskjöld som person och hur hans livssyn var integrerad i hans arbete för en bättre värld. Uppsala universitets rektor, Anders Hallberg, inledde genom att citera en notering i Vägmärken, där Hammarskjöld skriver: ”Bed att din ensamhet blir sporren att finna något att leva för, stort nog att dö för.” Detta borde även vara vår önskan, menade Hallberg, och visade genom citatet den existentiella ton som tycks ha genomsyrat Hammarskjölds tänkande och arbete.

Själva föreläsningen hade temat ”Fred, utveckling och mänskliga rättigheter– den ofrånkomliga kopplingen”. Det kan inte finnas någon stabil fred där inte mänskliga rättigheter respekteras och människor lyfts ur fattigdom genom utveckling, påpekade Eliasson. Inte heller kan man tala om att de mänskliga rättigheterna är uppfyllda så länge utvecklingsnivån tvingar människor att leva i fattigdom eller där krig pågår. Dessa i och för sig ganska självklara teser visar att vi behöver arbeta på ett mer holistiskt sätt än vi tidigare har gjort, menade Eliasson.

Vi behöver ett mer horisontellt, tvärdisciplinärt och holistiskt arbetssätt, i stället för ett vertikalt och isolerat tänkande. Detta följer dels av den ofrånkomliga kopplingen mellan fred, mänskliga rättigheter och utveckling, men också av att dessa fenomen har förutsättningar i hela samhället.  Detta kräver ett större mått av tvärdisciplinärt samarbete och mellan aktörer på olika plan, såsom civilsamhälle, internationella organisationer och lokala aktörer.

I dagens globaliserade värld är vi alla beroende av varandra, och därför är det viktigt att arbeta för dessa mål utifrån ett moraliskt perspektiv men också utifrån ett som är ”upplyst egenintresse”, sade Eliasson. En reflektion är alltså att i en värld, där vi är ömsesidigt beroende av varandra, är den andres goda också en förutsättning för mitt goda, vilket innebär att solidaritet och egenintresse främjar samma mål.

Detta helhetstänkande på organisatorisk nivå menade Eliasson hade ett slags motsvarighet i Hammarskjölds person. Eliasson beskrev Hammarskjöld som ”a man of both nature and culture”. Hammarskjölds kulturella sidor innefattade filosofi, musik, litteratur och religion och Eliasson tog särskilt upp Hammarskjölds intresse för kristna mystiker som Mäster Eckhart.

En del har funderat över hur Hammarskjöld ”hann med” att vara en så duktig statsman när han samtidigt tycktes ha gjort så djupgående erfarenheter inom religion, musik och litteratur. Men det är snarare tvärtom, menade Eliasson, att dessa källor formade honom som person och diplomat och var en förutsättning för Hammarskjölds framstående insatser.

Dessa båda uppmaningar, att bedja och söka hitta något ” värt att leva för – stort nog att dö för” och en större helhet och integration – både på ett organisatoriskt och ett personligt plan, där religion, kultur, livssyn och arbete integreras i varandra – framfördes i Universitetsaulan, under Uppsala universitets emblem som innehåller orden ”gratiae” (nåd) ”naturae” (natur) och ”veritas” (sanning).

Den helhet som efterfrågades tycks ha en del gemensamt med den kristna tanken om relationen mellan Gud och världen, att ”nåden bygger på naturen och fullkomnar den men förstör den inte”. Verkligheten (sanningen) är en helhet där nåden (det transcendenta, det goda, Gud) både inspirerar och gör våra strävanden för en bättre värld meningsfulla, då vi vet att allt inte slutar i ett intet. Inte heller klarar sig nåden utan naturen, det vill säga det är bland annat genom vårt dagliga arbete som Guds vilja kan förverkligas i världen. Så tycks i alla fall Dag Hammarskjöld ha sett på saken och hans exempel inspirerar ännu.

Christoffer Skogholt