Påven och Tysklands judar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Benedictus XVI lovordade förhållandet mellan den katolska kyrkan och judarna i Tyskland och framhöll det nära förhållandet mellan de båda trosgemenskaperna. Vid ett möte med representanter för de tyska judarna i det tyska Riksdagshuset på torsdagen uppmanade han de kristna att bli ”alltmer på det klara över sitt släktskap med judendomen”. Kyrkan känner en stor närhet till det judiska folket. ”För kristna finns det inget brott i det heligas historia. Nu är det så att det heliga kommer från judarna.”

Utbytet mellan den katolska kyrkan och judarna i Tyskland har ”redan burit löftesrik frukt”, sade påven. Han lovordade då särskilt den 40 år gamla samtalsgruppen ”Judar och kristna” inom de tyska katolikernas centralkommitté. Judar och kristna bör ha ett gemensamt ansvar för samhällsutvecklingen; de måste vittna om det ”gemensamma hoppet om Gud i ett alltmer sekulariserat samhälle”. Dessutom måste respekten för det egna i den andres tro växa.

Påven påminde om att det var i Berlin som Förintelsen av judiska medborgare planerades. Det nationalsocialistiska skräckväldet byggde på en rasistisk myt, till vilken även hörde ett avvisande av Gud. ”Den ’allmäktige’ Adolf Hitler var en hednisk avgud, som ville ersätta den bibliske guden”, sade han. Människan som avvisar Gud förlorar också vördnaden för människors värde.

Ordföranden för centralrådet för judarna i Tyskland, Dieter Graumann, sade att relationerna mellan den katolska kyrkan och judendomen under de gångna fyrtio åren har ”förbättrats oerhört”. Vänd mot Benedictus XVI sade Graumann, att judarna i Tyskland med glädje och stor lättnad har tagit emot den av påven formulerade avståndstagandet från varje form av mission bland judar och tagit bort den flera hundra år gamla anklagelsen om Gudsmordet”. ”Det har gjort oss alla gott.”

Samtidigt hänvisade centralrådets ordförande till ämnen som plågar judarna i Tyskland: inställningen till Piusbröderna (SSPX), som ”enligt vår uppfattning  fortfarande står för fanatism, fundamentalism, rasism och antisemitism, ja helt enkelt för mörk medeltid och för oförsonlighet”, den ändrade långfredagsbönen i den åter tillåtna extra ordinarie mässordningen och den eventuella saligförklaringen av påven Pius XII.
Graumann betonade att judarna i Tyskland önskar en kyrka som vill vara tillgiven sina ”äldre bröder”. De vill ha ett respektfullt umgänge med varandra och en dialog  ansikte mot ansikte och vänskap.

Kathpress

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Benedictus XVI lovordade förhållandet mellan den katolska kyrkan och judarna i Tyskland och framhöll det nära förhållandet mellan de båda trosgemenskaperna. Vid ett möte med representanter för de tyska judarna i det tyska Riksdagshuset på torsdagen uppmanade han de kristna att bli ”alltmer på det klara över sitt släktskap med judendomen”. Kyrkan känner en stor närhet till det judiska folket. ”För kristna finns det inget brott i det heligas historia. Nu är det så att det heliga kommer från judarna.”

Utbytet mellan den katolska kyrkan och judarna i Tyskland har ”redan burit löftesrik frukt”, sade påven. Han lovordade då särskilt den 40 år gamla samtalsgruppen ”Judar och kristna” inom de tyska katolikernas centralkommitté. Judar och kristna bör ha ett gemensamt ansvar för samhällsutvecklingen; de måste vittna om det ”gemensamma hoppet om Gud i ett alltmer sekulariserat samhälle”. Dessutom måste respekten för det egna i den andres tro växa.

Påven påminde om att det var i Berlin som Förintelsen av judiska medborgare planerades. Det nationalsocialistiska skräckväldet byggde på en rasistisk myt, till vilken även hörde ett avvisande av Gud. ”Den ’allmäktige’ Adolf Hitler var en hednisk avgud, som ville ersätta den bibliske guden”, sade han. Människan som avvisar Gud förlorar också vördnaden för människors värde.

Ordföranden för centralrådet för judarna i Tyskland, Dieter Graumann, sade att relationerna mellan den katolska kyrkan och judendomen under de gångna fyrtio åren har ”förbättrats oerhört”. Vänd mot Benedictus XVI sade Graumann, att judarna i Tyskland med glädje och stor lättnad har tagit emot den av påven formulerade avståndstagandet från varje form av mission bland judar och tagit bort den flera hundra år gamla anklagelsen om Gudsmordet”. ”Det har gjort oss alla gott.”

Samtidigt hänvisade centralrådets ordförande till ämnen som plågar judarna i Tyskland: inställningen till Piusbröderna (SSPX), som ”enligt vår uppfattning  fortfarande står för fanatism, fundamentalism, rasism och antisemitism, ja helt enkelt för mörk medeltid och för oförsonlighet”, den ändrade långfredagsbönen i den åter tillåtna extra ordinarie mässordningen och den eventuella saligförklaringen av påven Pius XII.
Graumann betonade att judarna i Tyskland önskar en kyrka som vill vara tillgiven sina ”äldre bröder”. De vill ha ett respektfullt umgänge med varandra och en dialog  ansikte mot ansikte och vänskap.

Kathpress