Danskt firande

av BENGT SÄFSTEN

Köpenhamns katolska stift omfattar katolska kyrkan i Danmark samt på Färöarna och Grönland. Detta innebär att det till ytan är världens största romersk-katolska stift. Domkyrkan där utgörs av S:t Ansgarskyrkan i Köpenhamn. Den första helgen i september 2015 firas 250-årsjubileet av att katolska kyrkan åter blev officiellt erkänd samt 150-årsminnet av invigningen av den katolska domkyrkan.

Stiftet har 38 000 medlemmar i 47 församlingar, men totalt ungefär dubbelt så många katoliker om man inräknar invandrade danska katoliker utan registrerat medlemskap. Stiftet samarbetar med sina sex nordiska systerstift inom den nordiska biskopskonferensen.

Efter den lutherska reformationen 1536 förbjöds danskar att utöva katolsk tro. Men för utlänningar som under kortare eller längre tid befann sig i landet infördes i mitten av 1600-talet en ordning som medgav att utländska trosbekännare tilläts viss sådan religionsutövning. Detta berörde främst den diplomatiska kåren. Sådana församlingar bildades i Köpenhamn (omkring 1640) och Fredericia (1674).

År 1849 infördes religionsfrihet i grundlagen. Man uppskattar att det då fanns tusentalet katoliker i landet, som tillhörde det nordiska apostoliska vikariatet som leddes av biskopen av Osnabrück. 1867 bildades nya församlingar i Odense och Randers och året därpå utnämndes den romersk-katolska kyrkan till apostolisk prefektur. Den uppgraderades 1892 till vikariat.

Kring sekelskiftet 1900 konverterade mellan 200 och 300 danskar årligen till den katolska kyrkan och många församlingar bestod nästan uteslutande av konvertiter. Bland dessa fanns många kända kulturpersonligheter, men majoriteten var helt vanliga danskar. Biskopsdömet grundades 1953.

Sankt Ansgars Kirke heter således den katolske domkyrkan i Danmark, på Bredgade i centrala Köpenhamn. Men redan 1764 togs beslutet att bygga föregångaren, ett litet kapell vars grundsten lades i december 1764. Till påsk året därefter kunde kapellet tas i bruk. År 1841 påbörjades byggnationerna av den nuvarande domkyrkan, som hade ritats av arkitekten Gustav Friedrich Hetsch. År 1842 invigdes kyrkolokalen, som då inte var målad invändigt. År 1865, således 1 000 år efter S:t Ansgars död så ledde biskopen i Osnabrück den högtidliga invigningen (konsekrationen) och kyrkan fick det passande namnet Sankt Ansgars Kirke.

I jubileet 2015 deltar kardinal Edwin O’Brien och samtliga de nordiska katolska biskoparna samt katolska biskopar från Tyskland och en stor samling tillresta lekmän, även från Sverige. Efter jubileumsmässan sker en festvesper under ledning av Danmarks katolske biskop Cezslaw Kozon [bilden]. Dessa jubileer sammanfaller dessutom med den första investituren av påvliga Gravriddarorden i Danmark.

Under jubileerna, som egentligen pågår hela september, erbjuds en rad intressanta föreläsningar; bland annat med rubriker som ”S:t Ansgar som människa och kristnandet av Danmark” respektive ”1800-talets katolska återkomst och tillväxten av den katolska kyrkan i Danmark”.

Bengt Säfsten 2015-09-04

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av BENGT SÄFSTEN

Köpenhamns katolska stift omfattar katolska kyrkan i Danmark samt på Färöarna och Grönland. Detta innebär att det till ytan är världens största romersk-katolska stift. Domkyrkan där utgörs av S:t Ansgarskyrkan i Köpenhamn. Den första helgen i september 2015 firas 250-årsjubileet av att katolska kyrkan åter blev officiellt erkänd samt 150-årsminnet av invigningen av den katolska domkyrkan.

Stiftet har 38 000 medlemmar i 47 församlingar, men totalt ungefär dubbelt så många katoliker om man inräknar invandrade danska katoliker utan registrerat medlemskap. Stiftet samarbetar med sina sex nordiska systerstift inom den nordiska biskopskonferensen.

Efter den lutherska reformationen 1536 förbjöds danskar att utöva katolsk tro. Men för utlänningar som under kortare eller längre tid befann sig i landet infördes i mitten av 1600-talet en ordning som medgav att utländska trosbekännare tilläts viss sådan religionsutövning. Detta berörde främst den diplomatiska kåren. Sådana församlingar bildades i Köpenhamn (omkring 1640) och Fredericia (1674).

År 1849 infördes religionsfrihet i grundlagen. Man uppskattar att det då fanns tusentalet katoliker i landet, som tillhörde det nordiska apostoliska vikariatet som leddes av biskopen av Osnabrück. 1867 bildades nya församlingar i Odense och Randers och året därpå utnämndes den romersk-katolska kyrkan till apostolisk prefektur. Den uppgraderades 1892 till vikariat.

Kring sekelskiftet 1900 konverterade mellan 200 och 300 danskar årligen till den katolska kyrkan och många församlingar bestod nästan uteslutande av konvertiter. Bland dessa fanns många kända kulturpersonligheter, men majoriteten var helt vanliga danskar. Biskopsdömet grundades 1953.

Sankt Ansgars Kirke heter således den katolske domkyrkan i Danmark, på Bredgade i centrala Köpenhamn. Men redan 1764 togs beslutet att bygga föregångaren, ett litet kapell vars grundsten lades i december 1764. Till påsk året därefter kunde kapellet tas i bruk. År 1841 påbörjades byggnationerna av den nuvarande domkyrkan, som hade ritats av arkitekten Gustav Friedrich Hetsch. År 1842 invigdes kyrkolokalen, som då inte var målad invändigt. År 1865, således 1 000 år efter S:t Ansgars död så ledde biskopen i Osnabrück den högtidliga invigningen (konsekrationen) och kyrkan fick det passande namnet Sankt Ansgars Kirke.

I jubileet 2015 deltar kardinal Edwin O’Brien och samtliga de nordiska katolska biskoparna samt katolska biskopar från Tyskland och en stor samling tillresta lekmän, även från Sverige. Efter jubileumsmässan sker en festvesper under ledning av Danmarks katolske biskop Cezslaw Kozon [bilden]. Dessa jubileer sammanfaller dessutom med den första investituren av påvliga Gravriddarorden i Danmark.

Under jubileerna, som egentligen pågår hela september, erbjuds en rad intressanta föreläsningar; bland annat med rubriker som ”S:t Ansgar som människa och kristnandet av Danmark” respektive ”1800-talets katolska återkomst och tillväxten av den katolska kyrkan i Danmark”.

Bengt Säfsten 2015-09-04