De nordiska biskoparna ber för Syrien

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De nordiska biskoparna avslutade sitt höstmöte i Norge på onsdagen med att uttrycka sitt deltagande för det lidande folket i Syrien genom en gemensam bön. De beslöt också att införa en årlig böndag för förföljda kristna över hela världen. Det blir den 26 december, festdagen för protomartyren Stefanus.

Angående övrigt från mötet, som ägde rum den 13–18 september i den nordnorska staden Trömsö, fokuserade man enligt ett pressmeddelande på tre huvudfrågor:

Det finns ett behov för katolska teologer i de nordiska länderna att komma samman för föreläsningar och andra akademiska aktiviteter. Under senare år har ett antal akademiker konverterat till katolicismen och det finns katoliker som kvalificerat sig som doktorander för högre akademiska grader. Flera av dem har lärartjänster vid universitet och andra akademiska institutioner utan att vara prästvigda eller medlemmar i någon orden. Fakulteterna i Uppsala – Newmaninstitutet – och Menighetsfakulteten i Oslo erbjuder redan ett brett urval av katolska läroämnen. Teologerna hoppas kunna skapa en katolsk akademi för de nordiska länderna i samverkan med biskopskonferensen och hoppas få erkännande från Utbildningskongregationen i Rom. Denna har uttryckt intresse och stöd och det kommer därför kommer ett möte med en representant för biskopskonferensen och dess kardinalprefekt att äga rum i oktober månad.

Det andra ämnet gällde tyska Bonfatius-Werk. De katolska stiften i de nordiska länderna har i många år åtnjutit frikostigt moraliskt, praktiskt och finansiellt stöd från de tyska katolikerna. Biskoparna hälsade med glädje generalsekreteraren i Bonifatius-Werk, monsignore Georg Austen, välkommen till Tromsö. De diskuterade de behov som den snabbt växande kyrkan i Norden har och de möjligheter till fortsatt samverkan som finns med kyrkan i Tyskland. Bonfatius-Werk ordnar redan möjligheter för unga tyska katoliker att komma till de nordiska länderna för att arbeta i församlingar eller andra institutioner under en begränsad tid. Monsignore Austen hoppades kunna förmå unga skandinaver att göra liknande insatser i Tyskland.

Generalsekreteraren för Påvliga kongregationen för trons utbredande, fader Timothy Barret LeHane, informerade konferensdeltagarna om kongregationens aktiviteter. Mission är en angelägenhet för hela kyrkan och de nordiska biskopsstiften har generöst gett bidrag till den evangelisation som samordnas genom den påvliga missionsverksamheten.

News.Va 2013-09-18

Vatikanradions Linda Bordoni har gjort en intervju med generalsekreteraren för den nordiska katolska biskopskonferensen, syster Anna Mirijam Kaschner. Lyssna på den här 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De nordiska biskoparna avslutade sitt höstmöte i Norge på onsdagen med att uttrycka sitt deltagande för det lidande folket i Syrien genom en gemensam bön. De beslöt också att införa en årlig böndag för förföljda kristna över hela världen. Det blir den 26 december, festdagen för protomartyren Stefanus.

Angående övrigt från mötet, som ägde rum den 13–18 september i den nordnorska staden Trömsö, fokuserade man enligt ett pressmeddelande på tre huvudfrågor:

Det finns ett behov för katolska teologer i de nordiska länderna att komma samman för föreläsningar och andra akademiska aktiviteter. Under senare år har ett antal akademiker konverterat till katolicismen och det finns katoliker som kvalificerat sig som doktorander för högre akademiska grader. Flera av dem har lärartjänster vid universitet och andra akademiska institutioner utan att vara prästvigda eller medlemmar i någon orden. Fakulteterna i Uppsala – Newmaninstitutet – och Menighetsfakulteten i Oslo erbjuder redan ett brett urval av katolska läroämnen. Teologerna hoppas kunna skapa en katolsk akademi för de nordiska länderna i samverkan med biskopskonferensen och hoppas få erkännande från Utbildningskongregationen i Rom. Denna har uttryckt intresse och stöd och det kommer därför kommer ett möte med en representant för biskopskonferensen och dess kardinalprefekt att äga rum i oktober månad.

Det andra ämnet gällde tyska Bonfatius-Werk. De katolska stiften i de nordiska länderna har i många år åtnjutit frikostigt moraliskt, praktiskt och finansiellt stöd från de tyska katolikerna. Biskoparna hälsade med glädje generalsekreteraren i Bonifatius-Werk, monsignore Georg Austen, välkommen till Tromsö. De diskuterade de behov som den snabbt växande kyrkan i Norden har och de möjligheter till fortsatt samverkan som finns med kyrkan i Tyskland. Bonfatius-Werk ordnar redan möjligheter för unga tyska katoliker att komma till de nordiska länderna för att arbeta i församlingar eller andra institutioner under en begränsad tid. Monsignore Austen hoppades kunna förmå unga skandinaver att göra liknande insatser i Tyskland.

Generalsekreteraren för Påvliga kongregationen för trons utbredande, fader Timothy Barret LeHane, informerade konferensdeltagarna om kongregationens aktiviteter. Mission är en angelägenhet för hela kyrkan och de nordiska biskopsstiften har generöst gett bidrag till den evangelisation som samordnas genom den påvliga missionsverksamheten.

News.Va 2013-09-18

Vatikanradions Linda Bordoni har gjort en intervju med generalsekreteraren för den nordiska katolska biskopskonferensen, syster Anna Mirijam Kaschner. Lyssna på den här