Kubas biskopar ser kravet på reformer som konstruktiv kritik

Ställföreträdande generalsekreterare för den kubanska biskopskonferensen, José Félix Pérez [se foto], har vädjat till president Raúl Castro att ta emot biskoparnas reformförslag i en positiv anda. ”Vi hoppas att vår skrivelse blir läst på samma sätt som den blev skriven: konstruktivt.” Det sade Pérez i måndags i Havanna. Den kubanska regeringen hade fått skrivelsen i förväg, innan den blev offentliggjord.

I söndags publicerade den kubanska biskopskonferensen på sin hemsida en pastoral skrivelse, där biskoparna uppmanar den kommunistiska regeringen att reformera landets politiska system. ”Hoppet om en bättre politisk framtid innefattar också en ny politisk ordning.” Kyrkoföreträdarna åberopar sig på de reformer som redan genomförts inom det kubanska näringslivet. Dessa kan tjäna som exempel för att också reformera landets politik. Samtidigt betonar den kubanska biskopskonferensen att de står till förfogande för en ”dialog för nationell försoning”.

Den sedan årtionden ansträngda relationen mellan katolska kyrkan och den kommunistiska regeringen har under senare år blivit mindre spänd. Så lyckades ordförande för den kubanska biskopskonferensen och ärkebiskopen i Havanna, kardinal Jaime Ortega, i direkta samtal med president Castro utverka frigivning av nästa alla politiska fångar, som hade fängslats den så kallade ”Svarta fredagen” i mars 2003. De flesta av de frigivna flögs till Spanien. Efter påven Benedictus XVI i mars 2012 förklarade landets regering att långfredag skall vara helgdag.

Kathpress 2013-09-17

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ställföreträdande generalsekreterare för den kubanska biskopskonferensen, José Félix Pérez [se foto], har vädjat till president Raúl Castro att ta emot biskoparnas reformförslag i en positiv anda. ”Vi hoppas att vår skrivelse blir läst på samma sätt som den blev skriven: konstruktivt.” Det sade Pérez i måndags i Havanna. Den kubanska regeringen hade fått skrivelsen i förväg, innan den blev offentliggjord.

I söndags publicerade den kubanska biskopskonferensen på sin hemsida en pastoral skrivelse, där biskoparna uppmanar den kommunistiska regeringen att reformera landets politiska system. ”Hoppet om en bättre politisk framtid innefattar också en ny politisk ordning.” Kyrkoföreträdarna åberopar sig på de reformer som redan genomförts inom det kubanska näringslivet. Dessa kan tjäna som exempel för att också reformera landets politik. Samtidigt betonar den kubanska biskopskonferensen att de står till förfogande för en ”dialog för nationell försoning”.

Den sedan årtionden ansträngda relationen mellan katolska kyrkan och den kommunistiska regeringen har under senare år blivit mindre spänd. Så lyckades ordförande för den kubanska biskopskonferensen och ärkebiskopen i Havanna, kardinal Jaime Ortega, i direkta samtal med president Castro utverka frigivning av nästa alla politiska fångar, som hade fängslats den så kallade ”Svarta fredagen” i mars 2003. De flesta av de frigivna flögs till Spanien. Efter påven Benedictus XVI i mars 2012 förklarade landets regering att långfredag skall vara helgdag.

Kathpress 2013-09-17