De resandes skyddshelgon på offentlig plats

av KJELL BLÜCKERT
Mitt i vimlet står han – på samma gång diskret och monumental – den helige Kristoffer. I Cityterminalen i Stockholm står han, de resandes skyddshelgon, en riktig rese, som bär Jesusbarnet på sina axlar och skyddar envar som anropar honom om hjälp. Var kan han vara mer behövd än i en stressig och stressande miljö som denna? Hur många böner har han hört om hjälp i förseningarnas tid? Hur många borttappade barn har han fört i hamn?

Det var diakonissan Elisabeth Vahlquist, som gjorde mig uppmärksam på denna vackra skulptur av Kajsa Mattas. Vid den första anblicken av honom erfor jag på samma sätt som Elisabeth ”en glädjechock”. Så oväntat och så mitt i prick.

Jag har alltid varit litet obekväm med att sjunga den lätt triumfalistiska hymnen ”Du drottning över Nordens land” med den nostalgiska tillbakablickande versen:

”Din bild då prydde väg och torg allt landet runt, Maria.
I hem och tempel, by och borg din tron var rest, Maria.
I kraft av gamla löftens lag är riket ditt, Maria …”

Men i Cityterminalen har helgonet smugit in och tagit plats i samtiden – försynt och monumental. Skylten med utdrag ur helgonlegenden predikar tidlöst. Heder åt Vasaterminalen AB som skänkt skulpturen.

Närvaron är mer diskret, men vem vet snart dyker kanske ljus, blommor och bönelappar upp. Det offentliga rummet är till för alla.

Kjell Blückert 2018-10-13

Läs mer om skulptören Kajsa Mattas och Årummet i Uppsala via länken här

Kristoffer – de resandes skyddshelgon

Kristoffer, som ville tjäna den mäktigaste, kom i tjänst hos en kung, hos djävulen och sedan hos Kristus. Eftersom han varken kunde fasta eller be, fick han bära människor över en strid flod. En dag tog han ett barn på sina axlar, grep sin stav och steg ned i vattnet. Vattnet blev allt högre och barnet allt tyngre. Sedan han med stor möda kommit över på andra sidan, sa han: ”Så tung var du, att om jag haft hela världen att bära kunde den inte ha känts tyngre.” Barnet svarade: ”Du har på dina axlar burit inte bara hela världen, utan även den som skapat världen. Jag är Kristus din kung, som du tjänar med detta arbete.” Så fick han namnet – de resandes skyddshelgon.