Debatten om abortlag i Nordirland fortsätter

Människorättskommissionen i Nordirland har krävt att Högsta Domstolen i Belfast ser över landets abortlagstiftning. Enligt BBC vill kommissionen med en lagändring legalisera abort vid våldtäkt, incest samt vid ”grava missbildningar” av fostret.

Till skillnad från resten av Storbritannien är det i Nordirland inte tillåtet att avbryta graviditeten annat än när moderns hälsa eller liv är i fara. Och enligt uppgifter reser därför fler än 1 000 kvinnor årligen från Nordirland till England för att göra abort.

För närvarande prövar Nordirlands justitieminister möjliga ändringar i abortlagstiftningen. Enligt ett utkast från ministeriet skall det inte vara straffbelagt att abortera foster, som lider av livshotande missbildningar.

Ärkebiskopen av Armagh, Eamon Martin, förebrådde i mitten av januari Nordirlands regering för att försumma att argumentera till försvar för livet. Det utkast som lagts fram av justitieministern David Ford fråntar ”det helt oskyldiga och dödssjuka babyn i moderlivet dess absoluta rätt till liv” enligt ett uttalande av ordförande i den iriska biskopskonferensen.

Kathpress 2015-02-02