Delegation från Kanadas urbefolkningar hos påven

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har nu tagit emot en tredje grupp från Kanadas ursprungsbefolkning för ett personligt samtal. I måndags mötte han representanter för métiserna (fransk benämning på de med påbrå både från ursprungsbefolkningen och Frankrike eller Skottland) och inuiterna, och i torsdags tog han emot tjugo företrädare för de så kallade first nations. Samtalen kom att kretsa kring övergreppen och våldet på de internat som kyrkan tidigare drev. Gerald Antoine, som är hövding för denestammen, förklarade i anslutning till mötet att detta var en ”historisk milstolpe, både för våra nationer och för försoningen med den katolska kyrkan”. Han hoppades innerligt att dessa samtal skulle kunna leda fram till ytterligare samarbete av fruktbart slag.

Till detta hör enligt hövding Rosanne Casimir även att kyrkan bistår med konkret hjälp i form av personliga och finansiella resurser, men även genom att ge tillgång till arkivmaterial. ”Våra framtida generationer får inte präglas av trauma och övergrepp. Vi måste försona oss och återfinna vår identitet och kunna leva”, förklarade Casimir. Ursprungsbefolkningen måste tillsammans med kyrkan hitta den historiska sanningen och därigenom måste kyrkan även ges möjlighet att be om förlåtelse.

Sedan i söndags befinner sig en relativt stor delegation från Kanadas ursprungsbefolkning i Rom. På plats finns även ett antal kanadensiska biskopar. Bakgrunden till dessa samtal i Vatikanen är skandalen kring de så kallade Residential School som har uppdagats under de gångna åren. Dessa skolor för ursprungsbefolkningens barn var statligt finansierade, men drevs ofta av kyrkliga institutioner. Där skedde en mängd övergrepp och många fall av vanvård.

Mottot för delegationen och biskoparnas resa är: ”en väg till helande och försoning”. För denna gemensamma väg har påven fått ett par handgjorda snöskor, förklarade storhövdningen Mandy Gull-Masty som tillhör creestammen. ”Inte som en souvenir, utan som en uppmaning att vandra vidare på denna väg med oss”, enligt Gull-Masty.

Dessutom har Franciskus även fått ett så kallat vaggbräde (en traditionell bäranordning för småbarn). Det är en viktig symbol för ursprungsbefolkningens barn, förklarade Gull-Masty, och under den kommande natten ska påven vaka över den och sedan återlämna den på fredag. ”För oss är det ett tecken på att han verkligen bryr sig”, sade Gull-Masty.

Under fredagen planeras en avslutande audiens hos påven för hela delegationen. Då kommer Franciskus även att hålla ett tal. Om påven verkligen kommer att resa till Kanada det här året eller nästa, vilket de delegerade har tillkännagivet flera gånger, återstår att se.

Kathpress 2022-03-31

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har nu tagit emot en tredje grupp från Kanadas ursprungsbefolkning för ett personligt samtal. I måndags mötte han representanter för métiserna (fransk benämning på de med påbrå både från ursprungsbefolkningen och Frankrike eller Skottland) och inuiterna, och i torsdags tog han emot tjugo företrädare för de så kallade first nations. Samtalen kom att kretsa kring övergreppen och våldet på de internat som kyrkan tidigare drev. Gerald Antoine, som är hövding för denestammen, förklarade i anslutning till mötet att detta var en ”historisk milstolpe, både för våra nationer och för försoningen med den katolska kyrkan”. Han hoppades innerligt att dessa samtal skulle kunna leda fram till ytterligare samarbete av fruktbart slag.

Till detta hör enligt hövding Rosanne Casimir även att kyrkan bistår med konkret hjälp i form av personliga och finansiella resurser, men även genom att ge tillgång till arkivmaterial. ”Våra framtida generationer får inte präglas av trauma och övergrepp. Vi måste försona oss och återfinna vår identitet och kunna leva”, förklarade Casimir. Ursprungsbefolkningen måste tillsammans med kyrkan hitta den historiska sanningen och därigenom måste kyrkan även ges möjlighet att be om förlåtelse.

Sedan i söndags befinner sig en relativt stor delegation från Kanadas ursprungsbefolkning i Rom. På plats finns även ett antal kanadensiska biskopar. Bakgrunden till dessa samtal i Vatikanen är skandalen kring de så kallade Residential School som har uppdagats under de gångna åren. Dessa skolor för ursprungsbefolkningens barn var statligt finansierade, men drevs ofta av kyrkliga institutioner. Där skedde en mängd övergrepp och många fall av vanvård.

Mottot för delegationen och biskoparnas resa är: ”en väg till helande och försoning”. För denna gemensamma väg har påven fått ett par handgjorda snöskor, förklarade storhövdningen Mandy Gull-Masty som tillhör creestammen. ”Inte som en souvenir, utan som en uppmaning att vandra vidare på denna väg med oss”, enligt Gull-Masty.

Dessutom har Franciskus även fått ett så kallat vaggbräde (en traditionell bäranordning för småbarn). Det är en viktig symbol för ursprungsbefolkningens barn, förklarade Gull-Masty, och under den kommande natten ska påven vaka över den och sedan återlämna den på fredag. ”För oss är det ett tecken på att han verkligen bryr sig”, sade Gull-Masty.

Under fredagen planeras en avslutande audiens hos påven för hela delegationen. Då kommer Franciskus även att hålla ett tal. Om påven verkligen kommer att resa till Kanada det här året eller nästa, vilket de delegerade har tillkännagivet flera gånger, återstår att se.

Kathpress 2022-03-31

Detta är en nyhetstext.