Delegation från Vatikanen i Aleppo till stöd för krigsdrabbade

På uppdrag av påven Franciskus har sekreteraren för Vatikanens nya kongregation för främjandet av integrerad mänsklig utveckling, monsignore Giampietro Dal Toso, genomfört ett sex dagar långt besök i den syriska staden Aleppo som har härjats svårt av flera års strider mellan regeringsstyrkor och rebeller. Monsignore Dal Tosos delegation besökte Aleppo under fem dagar och blev därmed den första officiella kontakten mellan Heliga stolen och staden sedan dess att inbördesstriderna där upphörde i december förra året.

Enligt ett officiellt uttalande från Vatikanen i tisdags mötte delegationen, i vilken också den nyblivne kardinal Mario Zenari, apostolisk nuntie (det vill säga påvlig ambassadör – övers. anm.) i Syrien och Thomas Habib, kanslichef vid den apostoliska nuntiaturen ingick, ”den kristna gemenskapen och dess präster och själasörjare som uttryckte tacksamhet till påven för hans ständiga engagemang för deras älskade Syrien”. Delegationen besökte även olika katolska sociala verksamheter och flyktingläger i regionen, och invigde ett nytt humanitärt hjälpcenter i regi av Caritas i stadsdelen Hanano i Aleppo. I möten med civila myndigheter och andra religiösa företrädare uttrycktes också tacksamhet för påvens närhet till det syriska folket. Med stadens muslimska företrädare enades man om vikten av särskild utbildning i fred och försoning mellan alla olika religiösa grupper i området.

Eftersom många sjukhus i och runt Aleppo har förstörts av bombardemang och beskjutning under de långa striderna undersökte Vatikandelegationen också särskilt tillståndet för de katolska sjukhusen som första steget i ett projekt för att nu bygga upp dem helt igen.

Sedan överenskommelsen om vapenstillestånd i Aleppo den 15 december meddelande den syriska regeringen den 22 december att den hade tagit full kontroll över staden för första gången sedan striderna började i juli 2012. Även om detta betyder att den omedelbara humanitära krisen i just Aleppo är över, befinner sig Syrien fortfarande i inbördeskrig. Den stora majoriteten av Aleppos invånare har flytt på grund av kriget men FN räknar nu med att hittills 40 000 personer, och de blir alltfler varje dag, har återvänt till staden sedan striderna upphörde, rapporterar brittiska BBC.

Hjälpbehovet är fortfarande stort eftersom människor antingen måste söka skydd i sina gamla hem av vilka många är helt sönderbombade eller flytta in i tomma, och ofta förstörda, byggnader tills det finns något bättre. Delegationen betonade vid sin återkomst till Rom hur viktigt det är att kyrkan i världen och hela det internationella samfundet fortsätter stödja de stora och ännu ökande behoven hos det syriska folket inom områden som mat, kläder, utbildning, hälsovård och bostäder. Det syriska inbördeskriget, som bröt ut i mars 2011, har hittills krävt mer än 300 000 människoliv och tvingat 4,8 miljoner människor att bli flyktingar, hälften av dem barn. Därutöver beräknas ytterligare 8 miljoner syrier vara internflyktingar i landet som följd av allt våld.

Catholic News Agency, 2017-01-24