Trump-trogen pastor i Dallas om katolska kyrkan

Robert_JeffressDen Trump-trogne pastorn anser, att den katolska kyrkan är av sataniskt ursprung. Den katolska kyrkan är ett ”genidrag av Satan”, sade Robert Jeffress i ett uttalande år 2010. Denne baptistpastorn ledde den religiösa ceremoni i St. Johns kyrka, som föregick installationen av USA:s nye president den 20 januari. Pastor Jeffress stödde uttryckligen miljardären under de sista månaderna av presidentvals kampanjen.

Valet av pastor Jeffress förvånade många, då han kan visa upp en lång historia av islamofoba och antikatolska kommentarer. Donald Trump, själv presbyterian, har ingen känd koppling till pastorn, som är baptist. Men den nye presidenten, skall ha sagt: ”Jag gillar den där typen.”

Det har blivit tradition med en gudstjänst i St Johns episkopalkyrka, mitt emot Vita huset, före installationen. Med undantag för Richard Nixon år 1973, har alla presidenter sedan Franklin Roosevelt besökt en gudstjänst, samma dag de tillträder sitt ämbete. Många har gjort det just i St. Johns kyrka.

Tillställningen är skild från öppningsceremonin som sådan och den är också oberoende av den interreligiösa högtiden den 21 januari i den episkopala katedralen i Washington. I denna deltar religiösa ledare från olika riktningar, däribland en imam. Man ber gemensamt för den nya presidentperioden.

Pastor Jeffress leder en megakyrka med 12 000 medlemmar i Dallas. Han medverkar regelbundet i tv-sändningar i Fox News. Många amerikaner känner bäst till honom genom hans fördömanden av mormonerna. Så uppmanade han väljarna vid presidentvalet 2012 att inte rösta på mormonen Mitt Romney, som då var den republikanske motkandidaten till Barack Obama.

Om den katolska kyrkan sade Jeffress år 2010, att den är en utväxt av ”korruption” och kom in i historien som ”babyloniskt mysterium”. ”Massor av det vi i dag ser i den katolska kyrkan, är inte enligt Guds ord. Det kommer från en hednisk religion och liknar en kult. Kan vi inte se Satans geni i den?”

Robert Jeffress anklagar Obama för att ha varit ”vaktmästare” åt Antikrist. Vidare sprider han falsk statistik om utbredningen av aids bland homosexuella.

”Gud är inte emot byggandet av murar”

Omkring 300 personer, däribland Donald Trump själv och hans vicepresident Mike Pence, deltog i ceremonin i St. Johns kyrka. Robert Jeffress försökte i sitt anförande försvara den nye presidentens position.

”Gud är inte emot byggandet av murar”, förklarade han. Han syftade på projektet att bygga en mur på gränsen mellan USA och Mexiko. Påven Franciskus angrep det i februari 2016 med orden att ”de som bygger murar, kan inte vara kristna”. Baptistpredikanten stödde sitt yttrande på historien Nehemja i Gamla testamentet. Denne hade åtagit sig att åter bygga upp Jerusalems yttre murar.

Kathpress 2017-01-23