Demokratiska republiken Kongos form för mässan förebild för Amazonas?

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har förespråkat att det skall införas en för Amazonas-regionen särskild form för firandet av den heliga mässan. En form som gäller i stiften i Demokratiska republiken Kongo skulle vara en ”lovande väg” för att utarbeta en sydamerikansk motsvarighet, skrev påven i förordet till en bok som på tisdagen presenterades i Vatikanen. Verket, som kommer ut på Vatikanens förlag, behandlar den speciella liturgiska formen i Kongo, som år 1988 godkändes av Gudstjänstkongregationen i Vatikanen. Liturgin måste ”beröra människornas hjärtan i varje lokalkyrka”, betonade påven.

Inte förrän för ett år sedan firade påven Franciskus en gudstjänst i Rom enligt den formen i det romerska missalet som praktiseras i Demokratiska republiken Kongo, vilket finns dokumenterat med foton i appendix till boken Papa Francesco e il ”Messale Romano per le Diocesi dello Zaire”. [Påven Franciskus och ”Romerska missalet” för stiften i Demokratiska republiken Kongo – se påven presentera boken här.] Som Franciskus betonar i förordet, har liturgireformen uppfyllts genom lokalbefolkningens kultur och spiritualitet, ”upplevd genom religiösa sånger med afrikanska rytmer, ljudet av trummor och andra musikinstrument, som visar på hur det kristna budskapet i sanning fortsätter att slå rot i de kongolesiska sinnena”.

Kristendomen utgör inte någon enhetlig kulturell modell, förklarade Franciskus. I liturgin gäller det därför att möta kulturella behov, utan att för den skull förändra det romerska missalet innersta väsen – ”som en garant för kontinuiteten med kyrkans gamla och universella tradition”.

Påven hänvisade uttryckligen i sitt anförande även till det ”älskade Amazonas”. Även där skulle en egen liturgi förena element som ”motsvarar ursprungsbefolkningens erfarenheter i den nära kontakten med naturen och i hur de uttrycker sig i sång, dans, riter, gester och symboler”. Franciskus påminde även om att kyrkan redan under Andra Vatikankonciliet (1962–1965) hade försäkrat att man önskade bemöda sig om en liturgins inkulturation hos ursprungsbefolkningarna. Men alltsedan dess har framsteg i detta avseende uteblivit – med undantag för Demokratiska republiken Kongo.

En egen mässrit för Amazonas var ett av förslagen som framfördes under Amazonassynoden under hösten 2019.

Kathpress 2020-12-02

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har förespråkat att det skall införas en för Amazonas-regionen särskild form för firandet av den heliga mässan. En form som gäller i stiften i Demokratiska republiken Kongo skulle vara en ”lovande väg” för att utarbeta en sydamerikansk motsvarighet, skrev påven i förordet till en bok som på tisdagen presenterades i Vatikanen. Verket, som kommer ut på Vatikanens förlag, behandlar den speciella liturgiska formen i Kongo, som år 1988 godkändes av Gudstjänstkongregationen i Vatikanen. Liturgin måste ”beröra människornas hjärtan i varje lokalkyrka”, betonade påven.

Inte förrän för ett år sedan firade påven Franciskus en gudstjänst i Rom enligt den formen i det romerska missalet som praktiseras i Demokratiska republiken Kongo, vilket finns dokumenterat med foton i appendix till boken Papa Francesco e il ”Messale Romano per le Diocesi dello Zaire”. [Påven Franciskus och ”Romerska missalet” för stiften i Demokratiska republiken Kongo – se påven presentera boken här.] Som Franciskus betonar i förordet, har liturgireformen uppfyllts genom lokalbefolkningens kultur och spiritualitet, ”upplevd genom religiösa sånger med afrikanska rytmer, ljudet av trummor och andra musikinstrument, som visar på hur det kristna budskapet i sanning fortsätter att slå rot i de kongolesiska sinnena”.

Kristendomen utgör inte någon enhetlig kulturell modell, förklarade Franciskus. I liturgin gäller det därför att möta kulturella behov, utan att för den skull förändra det romerska missalet innersta väsen – ”som en garant för kontinuiteten med kyrkans gamla och universella tradition”.

Påven hänvisade uttryckligen i sitt anförande även till det ”älskade Amazonas”. Även där skulle en egen liturgi förena element som ”motsvarar ursprungsbefolkningens erfarenheter i den nära kontakten med naturen och i hur de uttrycker sig i sång, dans, riter, gester och symboler”. Franciskus påminde även om att kyrkan redan under Andra Vatikankonciliet (1962–1965) hade försäkrat att man önskade bemöda sig om en liturgins inkulturation hos ursprungsbefolkningarna. Men alltsedan dess har framsteg i detta avseende uteblivit – med undantag för Demokratiska republiken Kongo.

En egen mässrit för Amazonas var ett av förslagen som framfördes under Amazonassynoden under hösten 2019.

Kathpress 2020-12-02

Detta är en nyhetstext.