Den andlige vägledaren Franz Jalics avliden

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Teologen och författaren Franz Jalics har avlidit vid 93 års ålder på ett äldreboende i Budapest. I mitten på 1970-talet blev han på grund av sin verksamhet som politiskt engagerad själasörjare förföljd och fängslad av den argentinska militärdiktaturen (1976–1983). Sedan 1978 levde han i Tyskland som andlig vägledare. Han anses vara grundare av en meditationsskola, som bygger på hans erfarenheter under fångenskapen.

Spekulationer har ifrågasatt den nuvarande påven Franciskus roll vid häktningen och fängslandet av Jalics genom militären 1976. Jorge Mario Bergoglio, den nuvarande påven, var då överhuvud för jesuiternas ordensprovins i Argentina. 2003 misstänkliggjorde journalisten Horacio Verbitsky honom för att ha lämnat sina ordensbröder Jalics och Orlando Yorio i sticket. Den argentinske författaren Aldo Duzdevich kom 2019 till en annan slutsats i en publikation. Enligt denna hade Bergoglio inget att göra med fängslandet av jesuiterna, utan hade tvärtom bemödat sig om deras frisläppande.

Jalics själv tillbakavisade efter påvevalet 2013 anklagelsen om Bergoglios skuld. Han, Jalics, hade själv blivit lurad och fått felaktiga informationer. I oktober 2013 blev Jalics mottagen av påven i en privat audiens. Redan på 1990-talet hade han och Bergoglio haft ett sammanträffande och firade tillsammans mässan som ett tecken på försoning.

Jalics föddes den 16 november 1927 i Budapest och trädde 1947 in i novitiatet hos jesuiterna. Han studerade i Pullach nära München och filosofi i Louvain i Belgien. Efter ytterligare studier i Chile och Argentina blev han docent i fundamentalteologi och dogmatik. 1984 grundade han en reträttgård i Wilhelmsthal i naturparken Frankenwald, som han ledde fram till 2004. Ärkebiskop Ludwig Schick i Bamberg tackade honom i ett brev på hans 90-årsdag för hans fruktbara insatser för människor, kyrkan och samhället.

Kathpress 2021-02-13

Franz Jalics bok Kontemplative Exerzitien kom ut i svensk översättning 2009 av Bengt Almstedt och Ida Dahlgren med titeln De andliga övningarna i kontemplativ form, Artos förlag.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Teologen och författaren Franz Jalics har avlidit vid 93 års ålder på ett äldreboende i Budapest. I mitten på 1970-talet blev han på grund av sin verksamhet som politiskt engagerad själasörjare förföljd och fängslad av den argentinska militärdiktaturen (1976–1983). Sedan 1978 levde han i Tyskland som andlig vägledare. Han anses vara grundare av en meditationsskola, som bygger på hans erfarenheter under fångenskapen.

Spekulationer har ifrågasatt den nuvarande påven Franciskus roll vid häktningen och fängslandet av Jalics genom militären 1976. Jorge Mario Bergoglio, den nuvarande påven, var då överhuvud för jesuiternas ordensprovins i Argentina. 2003 misstänkliggjorde journalisten Horacio Verbitsky honom för att ha lämnat sina ordensbröder Jalics och Orlando Yorio i sticket. Den argentinske författaren Aldo Duzdevich kom 2019 till en annan slutsats i en publikation. Enligt denna hade Bergoglio inget att göra med fängslandet av jesuiterna, utan hade tvärtom bemödat sig om deras frisläppande.

Jalics själv tillbakavisade efter påvevalet 2013 anklagelsen om Bergoglios skuld. Han, Jalics, hade själv blivit lurad och fått felaktiga informationer. I oktober 2013 blev Jalics mottagen av påven i en privat audiens. Redan på 1990-talet hade han och Bergoglio haft ett sammanträffande och firade tillsammans mässan som ett tecken på försoning.

Jalics föddes den 16 november 1927 i Budapest och trädde 1947 in i novitiatet hos jesuiterna. Han studerade i Pullach nära München och filosofi i Louvain i Belgien. Efter ytterligare studier i Chile och Argentina blev han docent i fundamentalteologi och dogmatik. 1984 grundade han en reträttgård i Wilhelmsthal i naturparken Frankenwald, som han ledde fram till 2004. Ärkebiskop Ludwig Schick i Bamberg tackade honom i ett brev på hans 90-årsdag för hans fruktbara insatser för människor, kyrkan och samhället.

Kathpress 2021-02-13

Franz Jalics bok Kontemplative Exerzitien kom ut i svensk översättning 2009 av Bengt Almstedt och Ida Dahlgren med titeln De andliga övningarna i kontemplativ form, Artos förlag.

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)