”Den första Jakobsapokalypsen” upptäckt på grekiska

av TORD FORNBERG
Enligt pressuppgifter har två amerikanska forskare, Geoffrey Smith och Brent Landau vid University of Texas i Austin, vid arbete på Egypt Exploration Society i Oxford (England) funnit ett manuskript från 400–500-talet e.Kr. av en fram till nu okänd grekisk version av ”Den första Jakobsapokalypsen”. [läs mer i DN här] Apokalypsen i fråga ingår i koptisk översättning i det kända fyndet av ett koptiskt klosterbibliotek i Nag Hammadi i Nildalen, omkring 50 mil söder om Kairo. Detta bibliotek, som man fann år 1945, innehåller ett 60-tal texter från den tidiga kyrkan, många av dem från grupper med en tydlig gnostisk färgning och därför betraktade som heretiska.

Det har varit känt, att flertalet texter ursprungligen har skrivits på grekiska, men mycket lite av de grekiska originalen har bevarats till våra dagar. Delar av det så kallade Thomasevangeliet (codex 2, text 2) var dock kända i grekisk språkdräkt redan omkring sekelskiftet år 1900.

Det nya textfyndet tycks utgöra den grekiska originaltexten till ett av dokumenten från dessa Nag Hammadi-texter, nämligen codex 5, text 3. Texten innehåller information som Jesus påstås ha gett till Jakob, ”Herrens bror”, och som bland annat talar om deras förestående martyrdöd och utrustar dem med kännedom om magiska formler att användas gentemot de demoner som man trodde ville förhindra deras frälsning efter döden.

”Herrens bror”, Jakob, omtalas bland annat i Mark 6:3; Gal 1:19, 2:9 och 1 Kor 15:7. Med ”bror” avses enligt en traditionell tolkning en manlig släkting.

Texten är alltså en av de många texter som vittnar om en kristen tro som ofta skilde sig väsentligt från den framväxande proto-ortodoxa eller proto-katolska kyrkan och som efter hand kom att marginaliseras för att slutgiltigt försvinna i samband med islams framryckning under 600-talet.

Närmare kommentarer kan ges först när den grekiska texten har gjorts tillgänglig. Det är alltså för tidigt att uttala sig om detta är ett stort fynd. Det nya skulle i så fall bestå i ökad kännedom om vad som hände när en äldre grekisk text, redan präglad av mötet med en ”gnostisk” världsåskådning, tolkades när den efter kanske något århundrade överfördes till koptiska ­ – all översättning innebär ju att den översatta texten har tolkats mot bakgrunden av en ny ideologisk miljö.

En engelsk översättning av den koptiska textvariant som vi hittills har varit hänvisade till finns i James Robinson (utg.), The Nag Hammadi Library (New York: Harper & Row 1977, sid. 242–248).

Tord Fornberg 2017-12-04