Invigning Södertälje intervju 1: patriark Louis Raphaël I Sako

Jungfru Maria kyrka i Hovsjö, Södertälje, invigs i dag, den 8 december. Kyrkan som också kallas Kaldéiskt kulturcentrum är ett säte för kaldéiska katoliker men även för andra orientaler.

Efter gudstjänsten fick Signum tillfälle att intervjua Hans salighet Louis Raphaël I Sako, som är kaldéisk patriark av Babylon och kaldéisk ärkebiskop av Bagdad.

I samtalet uttrycker patriark Sako sin glädje över den nyinvigda kyrkan. Han säger också att Västvärlden behöver engagera sig mer för att skapa förutsättningar för orientaler att kunna bo kvar i Irak och andra länder i Mellanöstern.

Intervjun kan man lyssna till genom att klicka till vänster på den svarta rektangeln nedan

Fredrik Heiding 2017-12-08