Invigning Södertälje intervju 2: fader Simon-Petrus Semaan

Jungfru Maria kyrka i Hovsjö, Södertälje, invigs i dag, den 8 december. Kyrkan som också kallas Kaldéiskt kulturcentrum är ett säte för kaldéiska katoliker men även för andra orientaler. [Bilden t.v.: kören Mar Thoma som sjöng under invigningsgudstjänsten.]

Efter gudstjänsten fick Signum tillfälle att intervjua fader Simon-Petrus Semaan, kyrkoherde i S:t Ansgars katolska församling i Södertälje, i vilken Jungfru Maria kyrka ingår.

I samtalet säger fader Simon-Petrus att kyrkobyggnaden är oerhört viktig, den är som ett hem för orientaler. Han betonar att det är viktigt att Jungfru Maria kyrka blir en kyrka för alla orientaler. Han säger också att utbildning av såväl präster som lekfolk är betydelsefullt för orientaler så att de kan orientera sig och vittna om och förklara sin tro i det svenska samhället.

Intervjun kan man lyssna till genom att klicka till vänster på den svarta rektangeln nedan

Fredrik Heiding 2017-12-08