Invigning Södertälje intervju 3: biskop Saad Sirop Hanna

Jungfru Maria kyrka i Hovsjö, Södertälje, invigs i dag, den 8 december. Kyrkan som också kallas Kaldéiskt kulturcentrum är ett säte för kaldéiska katoliker men även för andra orientaler. [Bilden t.v.: kardinal Arborelius som var huvudcelebrant vid invigningsgudstjänsten]

Efter gudstjänsten fick Signum tillfälle att intervjua Hans excellens Saad Sirop Hanna, apostolisk visitation för kaldéer i Europa och titulärbiskop av Hirta.

I samtalet berättar biskop Saad om de olika aktiviteter som kommer att prägla församlingslivet i Jungfru Maria kyrka. Han berättar också att de finns omkring 1 200 kaldéiska familjer i området.

Intervjun kan man lyssna till genom att klicka till vänster på den svarta rektangeln nedan

Ulf Jonsson 2017-12-08

I papperstidningen av Signum nr 8/2017, som kommer ut ca 15 december finns en längre intervju med biskop Saad Hanna.

[Bilden t.v.: kören Mar Thoma som sjöng under invigningsgudstjänsten.]

 

 

 

Se invigningsgudstjänsten här i efterhand på YouTube: