Den helige Josefs namn skall införas i samtliga eukaristiska böner

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Liturgikongregationen har utfärdat ett dekret som innebär att den helige Josefs namn nu skall ingå i samtliga kanonböner [de böner – som även kallas eukaristiska böner – i mässan som omgärdar förvandlingen av bröd och vin till Kristi kropp och blod ö.a.] i den latinska riten, alltså även nr II, III och IV. Hans namn infördes i den romerska kanon (nr I) av den salige Johannes XXIII.

Dekretet utfärdades formellt den 1 maj (den helige Josef Arbetarens fest) av Liturgikongregationen och anger den latinska ordalydelsen för den helige Josefs namn, som skall följa omedelbart efter omnämnandet av Guds Moder Maria. Vatikanen kommer också att publicera översättningar till andra språk.

Av dokumentet från Vatikanen, underskrivet av kardinal Antonio Canizares Llovera och ärkebiskop Arthur Roche, prefekt respektive sekreterare i kongregationen, att det efter att Johannes XXIII infört Josefs namn i kanonbönen inkommit petitioner från de troende om att detta skulle ske även i de andra kanonbönerna. Petitionerna stöddes av såväl påven emeritus Benedictus XVI som påven Franciskus och det var det sistnämnde som kom att fatta beslutet om det nya tillägget.

Catholic World News 2013-06-18
(Målning av Guido Reni)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Liturgikongregationen har utfärdat ett dekret som innebär att den helige Josefs namn nu skall ingå i samtliga kanonböner [de böner – som även kallas eukaristiska böner – i mässan som omgärdar förvandlingen av bröd och vin till Kristi kropp och blod ö.a.] i den latinska riten, alltså även nr II, III och IV. Hans namn infördes i den romerska kanon (nr I) av den salige Johannes XXIII.

Dekretet utfärdades formellt den 1 maj (den helige Josef Arbetarens fest) av Liturgikongregationen och anger den latinska ordalydelsen för den helige Josefs namn, som skall följa omedelbart efter omnämnandet av Guds Moder Maria. Vatikanen kommer också att publicera översättningar till andra språk.

Av dokumentet från Vatikanen, underskrivet av kardinal Antonio Canizares Llovera och ärkebiskop Arthur Roche, prefekt respektive sekreterare i kongregationen, att det efter att Johannes XXIII infört Josefs namn i kanonbönen inkommit petitioner från de troende om att detta skulle ske även i de andra kanonbönerna. Petitionerna stöddes av såväl påven emeritus Benedictus XVI som påven Franciskus och det var det sistnämnde som kom att fatta beslutet om det nya tillägget.

Catholic World News 2013-06-18
(Målning av Guido Reni)