Det våras för bioetiken

I många medier uppmärksammas på olika sätt de framsteg eller bakslag som bioetiken innebär för människosläktet på både kort och lång sikt. Exempelvis stod Vatikanen nyligen värd för en internationell konferens om bioetik och stamcellsforskning där de sökte svar och diskuterade förhållande mellan forskning och etik, samt vilka framsteg som gjorts inom området.

En anmärkningsvärd händelse på sistone är att det bioetiska företaget Geron, baserat i Kalifornien USA, beslutet att upphöra med embryonal stamcellsforskning. I oktober 2010 inledde Geron kliniska experiment med embryonala stamceller som implanterades i fyra vuxna personer som lider av förlamning. Geron konstaterar att de förväntade positiva resultaten har uteblivit och att kostnaderna för experimentet har varit orimligt höga. Professor Johannes Bonelli och professor Enrique Prat, verksamma Wiener Institut für medizinische Anthroplogie und Bioethik IMABE, välkomnar beslutet eftersom forskning på embryonala stamceller också är etiskt tvivelaktiga. De förordar istället forskning på adulta stamceller.

Under våren 2012 kommer den katolska högskolan Newmaninstitutet i Uppsala ge två kurser i detta högst relevanta ämne. Kursen ”Bioetik och livet” gästas av Jacques Suaudeau från Pontifica Academia Pro Vita i Vatikanen och den andra kursen leds av medicinhistorikern Dr Julius Rocca, verksam i Sverige.

Om du vill läsa mer om bioetik kan vi från Signum rekommendera följande artiklar:

Bioetik i afrikanskt perspektiv 

Europarådets konvention om bioetik

Roms nya budskap om bioetik

Red. Signum. Katpress 2011-11-30

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I många medier uppmärksammas på olika sätt de framsteg eller bakslag som bioetiken innebär för människosläktet på både kort och lång sikt. Exempelvis stod Vatikanen nyligen värd för en internationell konferens om bioetik och stamcellsforskning där de sökte svar och diskuterade förhållande mellan forskning och etik, samt vilka framsteg som gjorts inom området.

En anmärkningsvärd händelse på sistone är att det bioetiska företaget Geron, baserat i Kalifornien USA, beslutet att upphöra med embryonal stamcellsforskning. I oktober 2010 inledde Geron kliniska experiment med embryonala stamceller som implanterades i fyra vuxna personer som lider av förlamning. Geron konstaterar att de förväntade positiva resultaten har uteblivit och att kostnaderna för experimentet har varit orimligt höga. Professor Johannes Bonelli och professor Enrique Prat, verksamma Wiener Institut für medizinische Anthroplogie und Bioethik IMABE, välkomnar beslutet eftersom forskning på embryonala stamceller också är etiskt tvivelaktiga. De förordar istället forskning på adulta stamceller.

Under våren 2012 kommer den katolska högskolan Newmaninstitutet i Uppsala ge två kurser i detta högst relevanta ämne. Kursen ”Bioetik och livet” gästas av Jacques Suaudeau från Pontifica Academia Pro Vita i Vatikanen och den andra kursen leds av medicinhistorikern Dr Julius Rocca, verksam i Sverige.

Om du vill läsa mer om bioetik kan vi från Signum rekommendera följande artiklar:

Bioetik i afrikanskt perspektiv 

Europarådets konvention om bioetik

Roms nya budskap om bioetik

Red. Signum. Katpress 2011-11-30