Dialog läker sår mellan Ukraina och Polen

I en intervjubok betonar den grekisk-katolska ärkebiskopen av Kiev, Sviatoslav Shevchuk, att dialogen läker såren. Under timslånga samtal med den polske, katolske journalisten Krzysztof Tomasik berättar Shevchuk om sitt liv och sin väg till tron, en historia som är nära förbunden med hans hembygds historia: från uppväxten i det sovjetiska Ukraina till ämbetet som ärkebiskop i den nybyggda grekisk-katolska katedralen i Kiev.

I förordet till boken skriver förre ärkebiskopen i Kraków, kardinal Stanislaw Dziwisz, att Shevchuk liksom många av hans landsmän gick genom ”förföljelsernas mörka dal” under den kommunistiska statsateismen. Den grekisk-katolska kyrkan i Ukraina är – ”liksom guld som renats i lidandets smältugn” – i dag ett hoppets tecken för ett fritt Ukraina.

Shevchuk berättar i boken om sin vision av Gud, kyrkan och världen. Han oroas över de risker nationalismen för med sig och understryker dialogens möjligheter. Han beskriver de svåra relationerna mellan Ukraina och Polen, mellan Ukraina och Ryssland och han kopplar samman de historiska, politiska förvecklingarna med utveckling av de kyrkliga relationerna mellan den katolska kyrkan med latinsk rit, den katolska kyrkan med bysantinsk rit och den ortodoxa kyrkan.

I boken påminner Shevchuk även om påven Johannes Paulus II, som på ett avgörande sätt påverkade pånyttfödelsen av den grekisk-katolska kyrkan i Ukraina och hjälpte den att komma upp ur katakomberna och stiga in i offentlighetens ljus.

Johannes Paulus II:s insats

Försoningen mellan Polen och Ukraina låg Johannes Paulus II varmt om hjärtat. På hans initiativ kom ett möte tillstånd mellan Ukrainas och Polens biskopar i oktober 1987 i Rom, där man skrev under en gemensam försoningsdeklaration. På 30-årsdagen av denna händelse, i oktober 2017, utropade Shevchuk i Peterskyrkan i Rom Johannes Paulus II till ”beskyddare av den polsk-ukrainska försoningens heliga sak”.

Ärkebiskopen inbjuder läsarna i den nya intervjuboken till en fördjupad syn på historien mellan de två grannländerna, en syn som är inspirerad av evangeliet. Avsikten är att bryta igenom den onda cirkeln av fördömanden och öppna för förlåtelse och försoning.

Intervjuboken ”Dialog läker sår. Om Gud, kyrkan och världen” ges ut av förlaget Znak i Kraków och presenterades i samband med Shevchuks besök i Warszawa och Kraków. En höjdpunkt vid detta besök var mötet med ordförande för den polska biskopskonferensen, ärkebiskop Stanislaw Gadecki. Vid mötet deltog även de polska grekisk-katolska biskoparna Eugeniusz Popowicz från Przemysl-Warszawa och Wlodzimierz Juszczak från Wroclaw-Gdansk. Viktiga ämnen på mötet var uppbyggnaden av själavård för de många ukrainska gästarbetarna, som kommit till Polen, samt även några initiativ för försoning mellan Polen och Ukraina.

Kathpress 2018-03-19