Utställning i Salzburg påminner om Världsdagen för Downs syndrom

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ärkestiftet Salzburg uppmärksammar Världsdagen för Downs syndrom med en utställning i biskopsgården. I dag den 21 mars hålls där en vernissage av fotokonstnären Elke Resl som visar 26 porträtt av ”människor från stadens Salzburg med omgivningar som har gett Downs syndrom ett ansikte”, det meddelar Barbara Schubert från avdelningen för pastoralt arbete för människor med funktionshinder. Med utställningen i biskopsgården, som pågår till den 20 april, vill ärkestiftet ge de drabbade och deras familjer en röst. Den 21 mars firas hos dem som en ”festdag” och som ”en dag för livet och glädjen”.

Människor med Downs syndrom är ”vittnen om livets mångfald”, eftersom deras funktionshinder är omedbart synliga och konfronterar människor med ”annorlundaheten”, förklarar Schubert. Porträtten som visas i utställningen är ett ”starkt vittnesbörd” om det ”sköna, påfrestande och rörliga livet med Downs syndrom. Något liknande gäller för vernissagen, vars budskap lyder: ”Det är normalt att vara annorlunda.” Evenemanget äger rum med ett inkluderande program med deltagande av bland andra Clowndoctors, Kibellohunden, det inkluderande bandet ”Die Kunterbunten 14er”, den inkluderande kören från NMS Diakonie och den syrisk-österrikiska ensemblen ”amal”.

Varje år föds det i världen 700–800 barn med en trisomi 21. Cirka 9 000 människor med Downs syndrom bor för närvarande i Österrike. [I Sverige föds det cirka 120 barn per år med Downs syndrom. Antalet minskar, främst beroende på allt fler aborteras. man räknar med att 5 000 och 10 000 personer har diagnosen trisomi 21, övers.anm.] Den vanligaste formen av trisomi 21 består i att den 21:a kromosomen förekommer tre gånger i varje kroppscell. Det leder i regel till kroppsliga egenheter och till en försenad utveckling. De mentala färdigheterna varierar kraftigt, från svåra funktionshinder till en nästan genomsnittlig intelligens. Den förväntade livslängden hos människor med Downs syndrom ligger för närvarande på cirka 60 år.

Kathpress 2018-03-21

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ärkestiftet Salzburg uppmärksammar Världsdagen för Downs syndrom med en utställning i biskopsgården. I dag den 21 mars hålls där en vernissage av fotokonstnären Elke Resl som visar 26 porträtt av ”människor från stadens Salzburg med omgivningar som har gett Downs syndrom ett ansikte”, det meddelar Barbara Schubert från avdelningen för pastoralt arbete för människor med funktionshinder. Med utställningen i biskopsgården, som pågår till den 20 april, vill ärkestiftet ge de drabbade och deras familjer en röst. Den 21 mars firas hos dem som en ”festdag” och som ”en dag för livet och glädjen”.

Människor med Downs syndrom är ”vittnen om livets mångfald”, eftersom deras funktionshinder är omedbart synliga och konfronterar människor med ”annorlundaheten”, förklarar Schubert. Porträtten som visas i utställningen är ett ”starkt vittnesbörd” om det ”sköna, påfrestande och rörliga livet med Downs syndrom. Något liknande gäller för vernissagen, vars budskap lyder: ”Det är normalt att vara annorlunda.” Evenemanget äger rum med ett inkluderande program med deltagande av bland andra Clowndoctors, Kibellohunden, det inkluderande bandet ”Die Kunterbunten 14er”, den inkluderande kören från NMS Diakonie och den syrisk-österrikiska ensemblen ”amal”.

Varje år föds det i världen 700–800 barn med en trisomi 21. Cirka 9 000 människor med Downs syndrom bor för närvarande i Österrike. [I Sverige föds det cirka 120 barn per år med Downs syndrom. Antalet minskar, främst beroende på allt fler aborteras. man räknar med att 5 000 och 10 000 personer har diagnosen trisomi 21, övers.anm.] Den vanligaste formen av trisomi 21 består i att den 21:a kromosomen förekommer tre gånger i varje kroppscell. Det leder i regel till kroppsliga egenheter och till en försenad utveckling. De mentala färdigheterna varierar kraftigt, från svåra funktionshinder till en nästan genomsnittlig intelligens. Den förväntade livslängden hos människor med Downs syndrom ligger för närvarande på cirka 60 år.

Kathpress 2018-03-21