Diktaturen i Nicaragua kommer att bestå länge

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det centralamerikanska landet Nicaragua är djupt splittrat, enligt information från en lokal präst. Det finns en allmän misstro bland befolkningen. Så kallade medborgarkommittéer spionerar på grannar. Präster trakasseras också

För närvarande anser en högt uppsatt präst i Nicaragua att det inte finns någon chans till revolution inifrån i det centralamerikanska landet. Vicepresident Rosario Murillo ”håller tyglarna och spiran i handen och förbereder sig för att efterträda president Daniel Ortega, som försvagas”, uttalade prästen i en intervju med Catholic News Agency (KNA).

Prästen, vars namn inte uppges, för att skydda honom från arrestering, antar att den vänsterauktoritära regeringens diktatur kommer att pågå länge. Enligt honom finns det inga tecken på en möjlig implosion, det vill säga sammanfall, eller revolution inifrån. Landet är djupt splittrat; det finns en allmän misstro bland befolkningen. Så kallade medborgarkommittéer spionerade på grannar. Digitala medier är föremål för stark kontroll. Enligt prästen är det tydligt att regeringen vidtar massiva åtgärder mot kritiker. De repressiva lagarna baserade på den ryska modellen är extremt effektiva.

Även präster som i sina predikningar ger antydningar mot regimen trakasseras och arresteras, säger uppgiftslämnaren. Nicaraguas regering är fientligt inställd till kyrkan och har också blockerat dess konton. Kyrkan har inget annat val än att gå diplomatiskt fram. Till exempel använde Managuas ärkebiskop, kardinal Leopoldo Brenes, en öppen kommunikationskanal med vicepresident Murillo för att säkerställa viss lättnad för prästerskapet och kyrkans personal, och för att upprätthålla pastoral vård.

På grund av det politiska förtrycket har mer än en halv miljon människor redan flytt Nicaragua, beklagar prästen. ”Och antalet kommer att öka.” Det internationella samfundet är inte intresserat av lilla Nicaragua, uppfattar han. Även om ”ett antal ambassadörer som har uttryckt kritik mot regeringen har jagats ut ur landet”. I allmänhet glöms Centralamerika. Samtidigt riskerar hela regionen att överge rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Prästen nämnde El Salvador och Guatemala som andra exempelländer.

Kathpress 2023-09-08

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det centralamerikanska landet Nicaragua är djupt splittrat, enligt information från en lokal präst. Det finns en allmän misstro bland befolkningen. Så kallade medborgarkommittéer spionerar på grannar. Präster trakasseras också

För närvarande anser en högt uppsatt präst i Nicaragua att det inte finns någon chans till revolution inifrån i det centralamerikanska landet. Vicepresident Rosario Murillo ”håller tyglarna och spiran i handen och förbereder sig för att efterträda president Daniel Ortega, som försvagas”, uttalade prästen i en intervju med Catholic News Agency (KNA).

Prästen, vars namn inte uppges, för att skydda honom från arrestering, antar att den vänsterauktoritära regeringens diktatur kommer att pågå länge. Enligt honom finns det inga tecken på en möjlig implosion, det vill säga sammanfall, eller revolution inifrån. Landet är djupt splittrat; det finns en allmän misstro bland befolkningen. Så kallade medborgarkommittéer spionerade på grannar. Digitala medier är föremål för stark kontroll. Enligt prästen är det tydligt att regeringen vidtar massiva åtgärder mot kritiker. De repressiva lagarna baserade på den ryska modellen är extremt effektiva.

Även präster som i sina predikningar ger antydningar mot regimen trakasseras och arresteras, säger uppgiftslämnaren. Nicaraguas regering är fientligt inställd till kyrkan och har också blockerat dess konton. Kyrkan har inget annat val än att gå diplomatiskt fram. Till exempel använde Managuas ärkebiskop, kardinal Leopoldo Brenes, en öppen kommunikationskanal med vicepresident Murillo för att säkerställa viss lättnad för prästerskapet och kyrkans personal, och för att upprätthålla pastoral vård.

På grund av det politiska förtrycket har mer än en halv miljon människor redan flytt Nicaragua, beklagar prästen. ”Och antalet kommer att öka.” Det internationella samfundet är inte intresserat av lilla Nicaragua, uppfattar han. Även om ”ett antal ambassadörer som har uttryckt kritik mot regeringen har jagats ut ur landet”. I allmänhet glöms Centralamerika. Samtidigt riskerar hela regionen att överge rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Prästen nämnde El Salvador och Guatemala som andra exempelländer.

Kathpress 2023-09-08

Detta är en nyhetstext.