Något om synodens arbetssätt

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen har offentliggjort flera detaljer om hur den stundande världssynoden i Rom ska genomföras. Under en presskonferens på fredagen (8 september) i Vatikanen informerade prefekten för Dikasteriet för kommunikation, Paolo Ruffini, att tyska inte kommer att vara officiellt språk vid generalförsamlingen. Det blir däremot italienska, engelska, franska, spanska och portugisiska. Enligt Ruffini ska andliga inslag samt ett större antal samtal i smågrupper spela en viktig roll.

Tyska har vid tidigare ordinarie biskopssynoder räknats bland de officiella språken. Ett undantag var Amazonassynoden 2019 som dock var en extraordinär sammankomst för ett särskilt geografiskt område. De tyskspråkiga deltagarna förmodas även tala andra språk, förklarade Ruffini. I smågrupper överlägger de med olika övriga synoddeltagare. Under plenarmötena kommer tysk simultantolkning att vara tillgänglig.

Den världssynod för katolska kyrkan som påven Franciskus inledde för två år sedan under mottot ”en synodal kyrka: gemenskap, delaktighet, mission” går in i sin avgörande fas under tiden den 4 till 29 oktober. Under mötet närvarar även några av de nyutnämnda kardinalerna. Utnämningsceremonin [konsistoriet] äger rum den 30 september i Peterskyrkan.

I den första av de två generalförsamlingarna som ska äga rum under 2023 (den andra i oktober 2024) kommer 363 synoddeltagare samt ytterligare 57 kvinnliga och manliga experter att diskutera samtida frågor i katolska kyrkan att ta ställning till. Bland annat handlar det om kvinnans roll och kyrkan, om biskoparnas ställning, samt inställningen till homosexuella och andra sexuella minoriteter.

Den första plenarsessionen den 4 oktober kommer att sändas on line, uppgav kommunikationsprefekten. Sedan ska de knappt 370 deltagarna diskutera i grupper om tio till tolv personer. Dessa grupper ska, enligt Ruffini, sättas samman utifrån deltagarnas önskemål om språk samt om intresseområden, och de kommer att förändra sammansättning under loppet av synoden. Deltagarna redogör i plenum för bidragen från sina grupper, och plenardiskussioner följer.

Tematiskt kommer fem olika moduler att behandlas: synodalitet, gemenskap, mission och delaktighet samt en avslutande modul. Efter denna ska det utkristallisera sig en sammanfattande syntes som deltagarna kommer överens om. Detta mellansteg ska enligt kommunikationschefen vara offentligt. Men det är oklart om det är genom att hålla en omröstning som man ska uppnå enigheten.

I oktober år 2024 samlas synoden till en andra omgång. Då ska man rösta om de slutliga förslagen som ska läggas fram inför påven för hans slutliga avgörande. För första gången har även kvinnor rösträtt vid en biskopssynod.

Kathpress 2023-09-09

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen har offentliggjort flera detaljer om hur den stundande världssynoden i Rom ska genomföras. Under en presskonferens på fredagen (8 september) i Vatikanen informerade prefekten för Dikasteriet för kommunikation, Paolo Ruffini, att tyska inte kommer att vara officiellt språk vid generalförsamlingen. Det blir däremot italienska, engelska, franska, spanska och portugisiska. Enligt Ruffini ska andliga inslag samt ett större antal samtal i smågrupper spela en viktig roll.

Tyska har vid tidigare ordinarie biskopssynoder räknats bland de officiella språken. Ett undantag var Amazonassynoden 2019 som dock var en extraordinär sammankomst för ett särskilt geografiskt område. De tyskspråkiga deltagarna förmodas även tala andra språk, förklarade Ruffini. I smågrupper överlägger de med olika övriga synoddeltagare. Under plenarmötena kommer tysk simultantolkning att vara tillgänglig.

Den världssynod för katolska kyrkan som påven Franciskus inledde för två år sedan under mottot ”en synodal kyrka: gemenskap, delaktighet, mission” går in i sin avgörande fas under tiden den 4 till 29 oktober. Under mötet närvarar även några av de nyutnämnda kardinalerna. Utnämningsceremonin [konsistoriet] äger rum den 30 september i Peterskyrkan.

I den första av de två generalförsamlingarna som ska äga rum under 2023 (den andra i oktober 2024) kommer 363 synoddeltagare samt ytterligare 57 kvinnliga och manliga experter att diskutera samtida frågor i katolska kyrkan att ta ställning till. Bland annat handlar det om kvinnans roll och kyrkan, om biskoparnas ställning, samt inställningen till homosexuella och andra sexuella minoriteter.

Den första plenarsessionen den 4 oktober kommer att sändas on line, uppgav kommunikationsprefekten. Sedan ska de knappt 370 deltagarna diskutera i grupper om tio till tolv personer. Dessa grupper ska, enligt Ruffini, sättas samman utifrån deltagarnas önskemål om språk samt om intresseområden, och de kommer att förändra sammansättning under loppet av synoden. Deltagarna redogör i plenum för bidragen från sina grupper, och plenardiskussioner följer.

Tematiskt kommer fem olika moduler att behandlas: synodalitet, gemenskap, mission och delaktighet samt en avslutande modul. Efter denna ska det utkristallisera sig en sammanfattande syntes som deltagarna kommer överens om. Detta mellansteg ska enligt kommunikationschefen vara offentligt. Men det är oklart om det är genom att hålla en omröstning som man ska uppnå enigheten.

I oktober år 2024 samlas synoden till en andra omgång. Då ska man rösta om de slutliga förslagen som ska läggas fram inför påven för hans slutliga avgörande. För första gången har även kvinnor rösträtt vid en biskopssynod.

Kathpress 2023-09-09

Detta är en nyhetstext.