Kongress 2024 om förhållandet kyrka-näringsliv

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Nästa österrikiska pastoralkongress kommer som tema behandla relationerna mellan kyrkan och näringslivet, enligt ett pressmeddelande på onsdagen (6 september) från österrikiska pastoralinstitutet (ÖPI). Denna välrenommerade kongress, som varje år brukar locka 400 intresserade deltagare från hela det tyska språkområdet, kommer att äga rum i Salzburg den 11 till den 13 januari under rubriken ”Det goda livet – ansvarsfullt näringsliv”. Programmet kommer åter att bestå av en blandning av föredrag, diskussioner och workshops under ledning av den nya ordföranden för ÖPI, Gabriele Eder-Cal.

Första dagen kommer att ägnas åt näringslivets system och de anspråk den katolska socialläran ställer på det. Andra dagen står kyrkan som arbetsgivare, företagare och själavårdare i medelpunkten och på lördagen skall ledningskompetens och personaladministration stå i centrum.

Konferensen skall öppnas den 11 januari av den ansvarige referatbiskopen Josef Marketz, från stiftet Gurk-Klagenfurt. Därefter intar den nye direktören för Institutet för högre studier i Wien, Holger Bonin, podiet och sätter agendan med ett föredrag om näringslivets grunddrag. För ytterligare föredrag första dagen svarar näringslivsteoretikern, professor Bernhard Ungericht, under rubriken ”Näringslivet i dag – ansvar för Skapelsen gör ett annat näringsliv nödvändigt”.

Ansvaret för Skapelsen tas upp av den tjeckiske ekonomen Tomás Sedlácek och ställer frågan: ”Ekonomi på gott och ont – vilka etiska värderingar bildar grundvalen för det moderna näringslivet?” Slutligen håller teologen Katja Winkler från Linz ett anförande med titeln ”Det nuvarande näringslivet dödar – den katolska sociallärans positioner inom ramen för diskussionen”.

Andra dagen riktas uppmärksamheten mot kyrkan själv i egenskap av företagare, arbetsgivare och själasörjare. Här kommer bland andra stiftet Innsbrucks finansdirektör, Rainer Kirchmair, till tals, vidare pastoralteologen Veronika Prüller-Jagenteufel från S:t Pölten. I en paneldiskussion deltar, biskop Alois Schwarz från S:t Pölten, förutom teologen Birgit Feldbauer-Durstmüller, pastoralteologen Wolfgang Müller, ekonomiansvarige vid klostret Admont, Franz Pichler, ungdoms- och livsstilsforskaren Matthias Rohrer, samt ordföranden för den katolska arbetsgivarorganisationen i Österrike, Anna Wall-Strasser. På eftermiddagen står sedan Michaela Pröstler-Zopf och Stepanie Oeben på programmet med reflektioner över pastorala aspekter i arbetslivet.

Fokus på arbetsledning och medarbetarnas roll avhandlas under kongressens tredje dag med experten på personaladministration vid universitetet i Wien, Wolfgang Mayrhofer, samt rektorn vid jesuitkollegiet i Innsbruck, jesuitpater Christian Marte, som lägger fram ytterligare perspektiv på det kristliga, med en jesuits praktiska synpunkter på arbete och arbetsledning.

Kathpress 2023-09-06

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Nästa österrikiska pastoralkongress kommer som tema behandla relationerna mellan kyrkan och näringslivet, enligt ett pressmeddelande på onsdagen (6 september) från österrikiska pastoralinstitutet (ÖPI). Denna välrenommerade kongress, som varje år brukar locka 400 intresserade deltagare från hela det tyska språkområdet, kommer att äga rum i Salzburg den 11 till den 13 januari under rubriken ”Det goda livet – ansvarsfullt näringsliv”. Programmet kommer åter att bestå av en blandning av föredrag, diskussioner och workshops under ledning av den nya ordföranden för ÖPI, Gabriele Eder-Cal.

Första dagen kommer att ägnas åt näringslivets system och de anspråk den katolska socialläran ställer på det. Andra dagen står kyrkan som arbetsgivare, företagare och själavårdare i medelpunkten och på lördagen skall ledningskompetens och personaladministration stå i centrum.

Konferensen skall öppnas den 11 januari av den ansvarige referatbiskopen Josef Marketz, från stiftet Gurk-Klagenfurt. Därefter intar den nye direktören för Institutet för högre studier i Wien, Holger Bonin, podiet och sätter agendan med ett föredrag om näringslivets grunddrag. För ytterligare föredrag första dagen svarar näringslivsteoretikern, professor Bernhard Ungericht, under rubriken ”Näringslivet i dag – ansvar för Skapelsen gör ett annat näringsliv nödvändigt”.

Ansvaret för Skapelsen tas upp av den tjeckiske ekonomen Tomás Sedlácek och ställer frågan: ”Ekonomi på gott och ont – vilka etiska värderingar bildar grundvalen för det moderna näringslivet?” Slutligen håller teologen Katja Winkler från Linz ett anförande med titeln ”Det nuvarande näringslivet dödar – den katolska sociallärans positioner inom ramen för diskussionen”.

Andra dagen riktas uppmärksamheten mot kyrkan själv i egenskap av företagare, arbetsgivare och själasörjare. Här kommer bland andra stiftet Innsbrucks finansdirektör, Rainer Kirchmair, till tals, vidare pastoralteologen Veronika Prüller-Jagenteufel från S:t Pölten. I en paneldiskussion deltar, biskop Alois Schwarz från S:t Pölten, förutom teologen Birgit Feldbauer-Durstmüller, pastoralteologen Wolfgang Müller, ekonomiansvarige vid klostret Admont, Franz Pichler, ungdoms- och livsstilsforskaren Matthias Rohrer, samt ordföranden för den katolska arbetsgivarorganisationen i Österrike, Anna Wall-Strasser. På eftermiddagen står sedan Michaela Pröstler-Zopf och Stepanie Oeben på programmet med reflektioner över pastorala aspekter i arbetslivet.

Fokus på arbetsledning och medarbetarnas roll avhandlas under kongressens tredje dag med experten på personaladministration vid universitetet i Wien, Wolfgang Mayrhofer, samt rektorn vid jesuitkollegiet i Innsbruck, jesuitpater Christian Marte, som lägger fram ytterligare perspektiv på det kristliga, med en jesuits praktiska synpunkter på arbete och arbetsledning.

Kathpress 2023-09-06

Detta är en nyhetstext.