EU:s biskopar protesterar mot lagstiftning om embryon

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den katolska kyrkan har invänt mot att embryon i en planerad EU-förordning skulle klassificeras som ”substanser av mänskligt ursprung”. I så fall skulle mänskliga subjekt förklaras vara enbart objekt och likställas med hudceller, saliv eller blodplasma, kritiserade EU-staternas biskopskommission (COMECE) inför en omröstning om lagförslaget i EU-parlamentet på tisdagen.

Förordningen ska fastställa ny kvalitets- och säkerhetsstandard för blod, vävnader och celler som är avsedda för medicinsk användning som transplantation. Den slutliga formuleringen måste parlamentet efter omröstningen komma överens om med EU-kommissionen och EU:s råd (ministerrådet).

Biskoparna betonade att definitionen av ”substans av mänskligt ursprung” är relevant även för avlägsnande och användning av döda eller dödade embryon och foster, samt även beträffande övertaliga embryon som har tillkommit inom ramen för konstgjordbefruktning och som inte har inplanterats. Det gäller att rättssäkert klargöra att inte vare sig embryon, foster eller fostervävnad kan betecknas som ”substans av mänskligt ursprung”, oavsett om de har uppstått på naturlig väg eller i ett laboratorium. Därmed tillbakavisar kyrkans representanter även forskning på embryon (tyska: ”embryonenverbrauchende Forschung”).

EU:s biskopskommission uttalade även betänkligheter mot den planerade stadgan som utesluter överföring av genetiska sjukdomar till mottagare och avkommor. ”Hur detta skulle vara möjligt utan att det genomfördes tester på embryon eller foster för att finna sådana sjukdomar, i syfte att åstadkomma ett urval, är oklart”, heter det i uttalandet. Ett sådant urval strider dock mot människovärdet.

Kathpress 2023-09-12

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den katolska kyrkan har invänt mot att embryon i en planerad EU-förordning skulle klassificeras som ”substanser av mänskligt ursprung”. I så fall skulle mänskliga subjekt förklaras vara enbart objekt och likställas med hudceller, saliv eller blodplasma, kritiserade EU-staternas biskopskommission (COMECE) inför en omröstning om lagförslaget i EU-parlamentet på tisdagen.

Förordningen ska fastställa ny kvalitets- och säkerhetsstandard för blod, vävnader och celler som är avsedda för medicinsk användning som transplantation. Den slutliga formuleringen måste parlamentet efter omröstningen komma överens om med EU-kommissionen och EU:s råd (ministerrådet).

Biskoparna betonade att definitionen av ”substans av mänskligt ursprung” är relevant även för avlägsnande och användning av döda eller dödade embryon och foster, samt även beträffande övertaliga embryon som har tillkommit inom ramen för konstgjordbefruktning och som inte har inplanterats. Det gäller att rättssäkert klargöra att inte vare sig embryon, foster eller fostervävnad kan betecknas som ”substans av mänskligt ursprung”, oavsett om de har uppstått på naturlig väg eller i ett laboratorium. Därmed tillbakavisar kyrkans representanter även forskning på embryon (tyska: ”embryonenverbrauchende Forschung”).

EU:s biskopskommission uttalade även betänkligheter mot den planerade stadgan som utesluter överföring av genetiska sjukdomar till mottagare och avkommor. ”Hur detta skulle vara möjligt utan att det genomfördes tester på embryon eller foster för att finna sådana sjukdomar, i syfte att åstadkomma ett urval, är oklart”, heter det i uttalandet. Ett sådant urval strider dock mot människovärdet.

Kathpress 2023-09-12

Detta är en nyhetstext.