DN: insats för hemlösa i katolsk kyrka i Rom

På första sidan i Dagens Nyheter i dag finns ett foto på entrén till Santi XII Apostoli-kyrkan i Rom. Här har hemlösa slagit upp sina tält. I en artikel skriven av Peter Loewe, på sidan 16–17, skildras livet i denna katolska församling.

Loewe poängterar å ena sidan att flera gudstjänstbesökare ignorerar de hemlösa, å andra sidan är det många som engagerar sig för dem. En av dem är församlingsprästen Agnelllo Stoia, franciskanbroder. Ett litet skönhetsfel i artikeln finns i beskrivningen av honom: ”Församlingens präst Agnello Stora är liksom påven franciskan och tillhör mindrebröderna som också kallas gråbröder.” Påven Franciskus är jesuit och inte franciskan. Samtidigt vet alla att han definitivt har ett franciskanskt hjärta och valt sitt påvliga namn efter helgonet Franciskus av Assisi.

I artikeln skildras också livet i den närliggande kyrkan Sant’Eustachio.

Fredrik Heiding 2017-12-23

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På första sidan i Dagens Nyheter i dag finns ett foto på entrén till Santi XII Apostoli-kyrkan i Rom. Här har hemlösa slagit upp sina tält. I en artikel skriven av Peter Loewe, på sidan 16–17, skildras livet i denna katolska församling.

Loewe poängterar å ena sidan att flera gudstjänstbesökare ignorerar de hemlösa, å andra sidan är det många som engagerar sig för dem. En av dem är församlingsprästen Agnelllo Stoia, franciskanbroder. Ett litet skönhetsfel i artikeln finns i beskrivningen av honom: ”Församlingens präst Agnello Stora är liksom påven franciskan och tillhör mindrebröderna som också kallas gråbröder.” Påven Franciskus är jesuit och inte franciskan. Samtidigt vet alla att han definitivt har ett franciskanskt hjärta och valt sitt påvliga namn efter helgonet Franciskus av Assisi.

I artikeln skildras också livet i den närliggande kyrkan Sant’Eustachio.

Fredrik Heiding 2017-12-23