DN till försvar för konfessionella friskolor

Dagens Nyheter publicerar i dag, onsdag den 11 december, en mycket läsvärd ledartext, där man försvarar rätten att driva konfessionella skolor, en rätt som man beskriver som en del av religionsfriheten. Under rubriken Religionsfriheten offras på invandringskritikens altare gör DN ett tydligt ställningstagande för religionsfriheten och för rätten att driva konfessionella skolor.

Tesen i ledartexten är att den i dag så utbredda kritiken mot de konfessionella friskolorna bygger på en giftcocktail av islamofobi, avsky i stora delar av vänstern mot friskolor och en utbredd sekularistisk skepsis mot religion i allmänhet. Politiska partier av skilda kulörer faller nu för frestelsen att söka vinna stöd bland invandringskritiska väljare genom att slå mot de konfessionella skolorna. Det är ingen hemlighet att de skolor som kritiseras i första hand är muslimska. Och några av de muslimska skolornas huvudmän har skött sig uselt, och de ska stoppas från att driva skola, kräver DN. Men det är orimligt att dra alla konfessionella friskolor över en kam. Majoriteten av dem fungerar på ett sätt som de flesta kommunala skolor bara kan drömma om, framhålls i DN:s ledartext.

Det pågår ett lågintensivt krig mot religionen i det svenska samhället, heter det vidare i ledaren, och religionsfriheten befinner sig i dag under press i Sverige. Försöken att förbjuda konfessionella friskolor utgör en del av denna utveckling i riktning mot ett alltmer intolerant och likriktat sekulärt samhälle. En rad politiska partier röstfiskar numera i främlingsfientliga vatten genom att kritisera religiös tro och ifrågasätta delar av religionsfriheten. Det är en utveckling som måste vändas, om religionsfriheten ska kunna upprätthållas, argumenterar man i DN:s ledare.

Ledartexten i Dagens Nyheter, skriven av Erik Helmerson, är ett utomordentligt viktigt inlägg i det alltmer intoleranta svenska debattklimatet kring konfessionella friskolor.  Och – dessutom – man får nog lov att gå åtskilliga år tillbaka i historien för att hitta ett så entydigt försvar för religionsfriheten på DN:s ledarsidor. Den statliga utredning om konfessionella inslag i skolväsendet som skall presenteras inom kort, blir säkert ännu ett viktigt bidrag till hur debatten kommer att utvecklas på sikt. Låt oss hoppas att utredningen står upp för den av Europarätten skyddade religionsfriheten, i vilken också ingår rätten att driva konfessionella skolor.

Ulf Jonsson 2019-12-11

Signum, Chefredaktör

 

 

 

 

 

 

Detta är en opinionstext.

Läs dessutom i Signum:

Ulf Jonsson: Vadå pluralism?

https://signum.se/vada-pluralism/

(Signum 6 / 2019)

 

Daniel Bergström: Religionsfriheten är demokratins frontlinje

Religionsfriheten är demokratins frontlinje

(Signum 4 / 2019)

 

Ulf Jonsson:

Socialdemokratisk skenattack mot konfessionella friskolor

(Signum 3 / 2018)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Dagens Nyheter publicerar i dag, onsdag den 11 december, en mycket läsvärd ledartext, där man försvarar rätten att driva konfessionella skolor, en rätt som man beskriver som en del av religionsfriheten. Under rubriken Religionsfriheten offras på invandringskritikens altare gör DN ett tydligt ställningstagande för religionsfriheten och för rätten att driva konfessionella skolor.

Tesen i ledartexten är att den i dag så utbredda kritiken mot de konfessionella friskolorna bygger på en giftcocktail av islamofobi, avsky i stora delar av vänstern mot friskolor och en utbredd sekularistisk skepsis mot religion i allmänhet. Politiska partier av skilda kulörer faller nu för frestelsen att söka vinna stöd bland invandringskritiska väljare genom att slå mot de konfessionella skolorna. Det är ingen hemlighet att de skolor som kritiseras i första hand är muslimska. Och några av de muslimska skolornas huvudmän har skött sig uselt, och de ska stoppas från att driva skola, kräver DN. Men det är orimligt att dra alla konfessionella friskolor över en kam. Majoriteten av dem fungerar på ett sätt som de flesta kommunala skolor bara kan drömma om, framhålls i DN:s ledartext.

Det pågår ett lågintensivt krig mot religionen i det svenska samhället, heter det vidare i ledaren, och religionsfriheten befinner sig i dag under press i Sverige. Försöken att förbjuda konfessionella friskolor utgör en del av denna utveckling i riktning mot ett alltmer intolerant och likriktat sekulärt samhälle. En rad politiska partier röstfiskar numera i främlingsfientliga vatten genom att kritisera religiös tro och ifrågasätta delar av religionsfriheten. Det är en utveckling som måste vändas, om religionsfriheten ska kunna upprätthållas, argumenterar man i DN:s ledare.

Ledartexten i Dagens Nyheter, skriven av Erik Helmerson, är ett utomordentligt viktigt inlägg i det alltmer intoleranta svenska debattklimatet kring konfessionella friskolor.  Och – dessutom – man får nog lov att gå åtskilliga år tillbaka i historien för att hitta ett så entydigt försvar för religionsfriheten på DN:s ledarsidor. Den statliga utredning om konfessionella inslag i skolväsendet som skall presenteras inom kort, blir säkert ännu ett viktigt bidrag till hur debatten kommer att utvecklas på sikt. Låt oss hoppas att utredningen står upp för den av Europarätten skyddade religionsfriheten, i vilken också ingår rätten att driva konfessionella skolor.

Ulf Jonsson 2019-12-11

Signum, Chefredaktör

 

 

 

 

 

 

Detta är en opinionstext.

Läs dessutom i Signum:

Ulf Jonsson: Vadå pluralism?

https://signum.se/vada-pluralism/

(Signum 6 / 2019)

 

Daniel Bergström: Religionsfriheten är demokratins frontlinje

Religionsfriheten är demokratins frontlinje

(Signum 4 / 2019)

 

Ulf Jonsson:

Socialdemokratisk skenattack mot konfessionella friskolor

(Signum 3 / 2018)