Dokument om Pius XII blir tillgängliga för forskning

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Dokumenten från påven Pius XII:s pontifikat (1939–1958) kommer om ett år att göras tillgängliga, genom beslut av påven Franciskus. Dokumenten ur Vatikanens arkiv kommer den 2 mars 2020, på 81-årsdagen av att Eugenio Pacelli valdes till påve, att bli tillgängliga för forskare, sade Franciskus i måndags i Vatikanen.

Detta har forskarsamhället sedan många år begärt, för att få information om Pius XII:s hållning angående Förintelsen. Arkivdokument fram till 1939, slutet av Pius XI:s pontifikat (1922–1939) är redan offentligt tillgängliga.

Franciskus hade vid upprepade tillfällen försäkrat att dokumenten skulle göras tillgängliga för forskare, så snart som katalogiseringen av dem var avslutat. Detta arbete pågår redan sedan år 2006, på begäran av hans företrädare, Benedictus XVI (2005–2013). På grund av Pius XII:s långa pontifikat och på grund av krigsåren finns från dennes pontifikat ovanligt många dokument. När man ursprungligen uppgav att dokumenten skulle bli tillgängliga år 2015, underskattade man vilken mängd av arkiv i Vatikanen som måste genomgås, sade chefen för Vatikanens hemliga arkiv, biskop Sergio Pagano, år 2017 i en intervju med nyhetsbyrån Kathpress. 50 till 60 medarbetare i de hemliga arkiven arbetade med att katalogisera handlingarna om Pius XII, uppgav Pagano då.

I måndags tog Franciskus emot biskop Pagano och Vatikanarkivens medarbetare, för att dryfta det pågående arbetet. ”Kyrkan fruktar inte historien, tvärtom älskar kyrkan den och kommer att älska den mer och mer, så som Gud gör”, sade Franciskus. ”Därför öppnar jag med samma förtroende som mina föregångare detta dokumentariska arv och anförtror det åt forskarna.” Pius XII:s verk kommer idag att ses ”i sin rätta belysning”, och hans pastorala, teologiska och diplomatiska egenskaper kommer att värdesättas, allt enligt Franciskus.

Sedan länge pågår saligförklaringsprocessen för Pius XII. År 2009 fastställdes, som ett första steg, graden av hans så kallade heroiska dygder.

Kathpress 2019-03-04

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Dokumenten från påven Pius XII:s pontifikat (1939–1958) kommer om ett år att göras tillgängliga, genom beslut av påven Franciskus. Dokumenten ur Vatikanens arkiv kommer den 2 mars 2020, på 81-årsdagen av att Eugenio Pacelli valdes till påve, att bli tillgängliga för forskare, sade Franciskus i måndags i Vatikanen.

Detta har forskarsamhället sedan många år begärt, för att få information om Pius XII:s hållning angående Förintelsen. Arkivdokument fram till 1939, slutet av Pius XI:s pontifikat (1922–1939) är redan offentligt tillgängliga.

Franciskus hade vid upprepade tillfällen försäkrat att dokumenten skulle göras tillgängliga för forskare, så snart som katalogiseringen av dem var avslutat. Detta arbete pågår redan sedan år 2006, på begäran av hans företrädare, Benedictus XVI (2005–2013). På grund av Pius XII:s långa pontifikat och på grund av krigsåren finns från dennes pontifikat ovanligt många dokument. När man ursprungligen uppgav att dokumenten skulle bli tillgängliga år 2015, underskattade man vilken mängd av arkiv i Vatikanen som måste genomgås, sade chefen för Vatikanens hemliga arkiv, biskop Sergio Pagano, år 2017 i en intervju med nyhetsbyrån Kathpress. 50 till 60 medarbetare i de hemliga arkiven arbetade med att katalogisera handlingarna om Pius XII, uppgav Pagano då.

I måndags tog Franciskus emot biskop Pagano och Vatikanarkivens medarbetare, för att dryfta det pågående arbetet. ”Kyrkan fruktar inte historien, tvärtom älskar kyrkan den och kommer att älska den mer och mer, så som Gud gör”, sade Franciskus. ”Därför öppnar jag med samma förtroende som mina föregångare detta dokumentariska arv och anförtror det åt forskarna.” Pius XII:s verk kommer idag att ses ”i sin rätta belysning”, och hans pastorala, teologiska och diplomatiska egenskaper kommer att värdesättas, allt enligt Franciskus.

Sedan länge pågår saligförklaringsprocessen för Pius XII. År 2009 fastställdes, som ett första steg, graden av hans så kallade heroiska dygder.

Kathpress 2019-03-04

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)