Egyptens president: religionsfrihet och samexistens måste understödjas

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Abdel-Fattah Al-Sisi har betonat landets ansträngningar att få till stånd en fredlig samlevnad och religionsfrihet. ”Staten måste därför bemöda sig om att alla egyptier ska åtnjuta medborgerliga rättigheter”, sade Al-Sisi på söndagen enligt den statliga informationstjänsten på söndagen i Kairo i samband med en träff med prefekten för Vatikanens kongregation för östkyrkorna, kardinal Leonardo Sandri. Samtidigt vädjade Al-Sisi för förståelse för Mellanöstern. Man måste förstå dess kultur, som lever efter sina egna karakteristika och principer.

Al-Sisi bad Sandri att förmedla hälsningar till påven Franciskus och betecknade relationerna mellan Vatikanen och Egypten som utomordentligt goda. Det föreligger bred samverkan när det gäller att framhäva såväl moderation som avståndstagande från våld och extremism.

Enligt uppgift förklarade kardinal Sandri att Vatikanen lade stor vikt vid att förstärka samarbetet med Egypten, befordra och förstärka dialogen, samexistensen och freden mellan religionerna. Båda underströk mediernas roll att framhålla dessa värden.

Den vatikanske prefekten för östkyrkorna avslutade på måndagen sitt en vecka långa besök med ett möte med den koptisk-ortodoxe påve-patriarken Tawadros II i samband med ett besök vid ett centrum för handikappade och föräldralösa barn tillhörande koptisk-katolska kyrkan. Den omedelbara orsaken till resan, som inleddes den 24 februari var firandet av 800-årsminnet av den helige Franciskus av Assisi (1181/1182–1226) besök hos sultanen Al-Kamin Muhammad al-Malik (ca 1180–1238) i Egypten.

Själva höjdpunkten firade Sandri i egenskap av påvens officiella sändebud på söndagskvällen i Kairo en minnesmässa med anledning av åminnelsen. I sin predikan sade han att även nu, 800 år senare, visade det sig att helgonets besök inte varit förgäves. Att framhålla fattigdomen som Franciskus gjorde utmanar alla tider. ”Hans sätt att älska, tjäna och helt hänge sig åt Gud” är en utmaning för alla dem som i historien enbart tolkat islam som våldsbenägen” sade Sandri i sin predikan, vars text har offentliggjorts av Vatikanen.

Kuriekardinalen lovordade påven Franciskus och Storimamen vid Al-Azharmoskén i Kairo, Ahmad Mohammad Al-Tayeb, som i vid ett möte i Abu Dhabi undertecknade en gemensam förklaring om broderligt samarbete. På lördagen ordnades det ett föredrags- och diskussionsforum av franciskanorden i samverkan med Al-Azharuniversitetet.

Egyptens invandrarminister Nabila Makram betonade, enligt Vatikanen. Att Egyptens förstärkning av religionsfriheten är viktig. Hon hade därför att den av Sandri firade mässan skulle ägnas freden i Egypten, ”ty vi behöver alla Guds hjälp”.

För 800 år sedan, under korstågstiden, reste den helige Franciskus till Egypten för att få predika för sultanen Al-Kamil och förmedla kristendomens fredliga sida. Den muslimske härskaren blev så gripen av ordensbrodern att han gärna hörde honom, enligt samtida vittnen.

Kathpress 2019-02-04

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Abdel-Fattah Al-Sisi har betonat landets ansträngningar att få till stånd en fredlig samlevnad och religionsfrihet. ”Staten måste därför bemöda sig om att alla egyptier ska åtnjuta medborgerliga rättigheter”, sade Al-Sisi på söndagen enligt den statliga informationstjänsten på söndagen i Kairo i samband med en träff med prefekten för Vatikanens kongregation för östkyrkorna, kardinal Leonardo Sandri. Samtidigt vädjade Al-Sisi för förståelse för Mellanöstern. Man måste förstå dess kultur, som lever efter sina egna karakteristika och principer.

Al-Sisi bad Sandri att förmedla hälsningar till påven Franciskus och betecknade relationerna mellan Vatikanen och Egypten som utomordentligt goda. Det föreligger bred samverkan när det gäller att framhäva såväl moderation som avståndstagande från våld och extremism.

Enligt uppgift förklarade kardinal Sandri att Vatikanen lade stor vikt vid att förstärka samarbetet med Egypten, befordra och förstärka dialogen, samexistensen och freden mellan religionerna. Båda underströk mediernas roll att framhålla dessa värden.

Den vatikanske prefekten för östkyrkorna avslutade på måndagen sitt en vecka långa besök med ett möte med den koptisk-ortodoxe påve-patriarken Tawadros II i samband med ett besök vid ett centrum för handikappade och föräldralösa barn tillhörande koptisk-katolska kyrkan. Den omedelbara orsaken till resan, som inleddes den 24 februari var firandet av 800-årsminnet av den helige Franciskus av Assisi (1181/1182–1226) besök hos sultanen Al-Kamin Muhammad al-Malik (ca 1180–1238) i Egypten.

Själva höjdpunkten firade Sandri i egenskap av påvens officiella sändebud på söndagskvällen i Kairo en minnesmässa med anledning av åminnelsen. I sin predikan sade han att även nu, 800 år senare, visade det sig att helgonets besök inte varit förgäves. Att framhålla fattigdomen som Franciskus gjorde utmanar alla tider. ”Hans sätt att älska, tjäna och helt hänge sig åt Gud” är en utmaning för alla dem som i historien enbart tolkat islam som våldsbenägen” sade Sandri i sin predikan, vars text har offentliggjorts av Vatikanen.

Kuriekardinalen lovordade påven Franciskus och Storimamen vid Al-Azharmoskén i Kairo, Ahmad Mohammad Al-Tayeb, som i vid ett möte i Abu Dhabi undertecknade en gemensam förklaring om broderligt samarbete. På lördagen ordnades det ett föredrags- och diskussionsforum av franciskanorden i samverkan med Al-Azharuniversitetet.

Egyptens invandrarminister Nabila Makram betonade, enligt Vatikanen. Att Egyptens förstärkning av religionsfriheten är viktig. Hon hade därför att den av Sandri firade mässan skulle ägnas freden i Egypten, ”ty vi behöver alla Guds hjälp”.

För 800 år sedan, under korstågstiden, reste den helige Franciskus till Egypten för att få predika för sultanen Al-Kamil och förmedla kristendomens fredliga sida. Den muslimske härskaren blev så gripen av ordensbrodern att han gärna hörde honom, enligt samtida vittnen.

Kathpress 2019-02-04