Fler lynchningar av kristna i Indien

Våldsamma attacker mot, inklusive lynchningar av, kristna i Indien rapporteras bli allt vanligare, vilket både internationella människorättsorganisationer och landets katolska biskopar protesterar emot. ”Den vanlige indiern känner en större osäkerhet i sitt eget land på grund av ökningen av antalet lynchmobbar”, skrev exempelvis den katolske ärkebiskopen av Bhopal, Leo Cornelio, i en kommentar i onsdags.

Cornelio påpekade att flera lynchningar har ägt rum efter att offren anklagats för att äta nötkött eller på annat sätt skada kor, vilka anses heliga i hinduismen. En artikel i den engelskspråkiga indiska nättidskriften Scroll dokumenterade nyligen flera incidenter där särskilda medborgargarden för skydd av kor har angripit personer som anklagas för att antingen direkt ha dödat kor eller transporterat boskap till slakt. Dessa garden stöds ofta, ibland helt öppet, av politiska partier och delstatsregeringar. Ett stort antal indiska delstater har dessutom helt förbjudit slakt av nötkreatur.

Rykten och falska nyheter som snabbt sprids via sociala medier är effektiva pådrivare av lynchmobbarna, påstod ärkebiskop Cornelio vidare. Messengertjänsten WhatsApp, som är en viktig digital kommunikationskanal i hela Indien, sägs ha begränsat antalet meddelanden som kan vidarebefordras av en användare som ett sätt att bekämpa rykten och osanningar.

Indiens premiärminister, hindunationalisten Narendra Modi (som själv påstås ha bakgrund i en militant hinduisk organisation – övers. anm.), har tidigare i år fördömt lynchningarna och uppmanat delstaternas regeringar att agera, uppger Times of India. Våld mot kristna tar emellertid inte slut bara för att lynchningarna gör det. Människorättsorganisationerna ”United Christian Forum” och ”Alliance Defending Freedom” (ADF) har dokumenterat 29 våldsamma mobb-attacker mot kristna runt om i Indien bara under januari månad 2019.

Enligt ADF är det vanligaste mönstret att en mobb kommer till en kristen gudstjänst eller annan slags samling och helt enkelt misshandlar alla deltagare, inklusive kvinnor och barn, samtidigt som man skriker förolämpningar. Eller så tas kristna med tvång till hinduiska tempel där man häller aska över dem och tvingar dem att be till hinduiska gudar. Kristna präster och pastorer arresteras oftast av den lokala polisen baserat på falska anklagelser om påstådda försök till tvångskonversion. Biblar samlas in med tvång och förstörs. Detta samtidigt som religionsfriheten faktiskt är skyddad i den indiska konstitutionen, enligt ADF.

Catholic Herald, 2019-02-28