Domen mot Pussy Riot oacceptabel ur katolskt perspektiv

Den österrikiska människorättsexperten prof. Ingeborg Gabriel har betecknat domen i Moskva mot punkbandet Pussy Riot som ”oacceptabel” ur den katolska kyrkans perspektiv – oacceptabel även om man menar att det är orätt att störa en gudstjänst med ett politiskt budskap. I februari hade de tre unga musikerna Marija Aljochina, Jekaterina Samutsevitj och Nadezjda Tolokonnikova med en ”punk-bön” i den ortodoxa Frälsarkatedralen protesterat mot omvalet av Vladimir Putin till president. De dömdes i fredags till två års straffläger för ”huliganism grundad på religionshat”, en dom som utlöst omfattande internationella protester.

Till Kathpress betonar prof. Gabriel att den domen strider mot grundläggande mänskliga rättigheter. Vid Andra Vatikankonciliet godkände katolska kyrkan principerna för mänskliga rättigheter och därmed också yttrande- och religionsfrihet. Kyrkan har sedan dess verkat för att dessa principer skall gälla i de forna kommunistländerna, liksom man i dag verkar med samma mål i Asien och Afrika.

”Därför är domen mot Pussy Riot oacceptabel ur katolska kyrkans perspektiv”, säger prof. Gabriel, som också leder den österrikiska kommissionen Justitia et Pax och är förordnad som biskopens ställföreträdare vid Kristen Samhällslära vid universitet i Wien.

Kritiken mot domen i Moskva är en sak, men kvar finns likväl frågan hur man skall handskas med störningar av gudstjänsten och med politiska manifestationer i kyrkorummet, även om dessa skulle vara sympatiska och uttryckta i religiöst språk. Till religionsfriheten hör också ”rätten att ostört få hålla gudstjänst” och därför är det i princip inte försvarbart att störa. ”Med hänsyn till den allmänna ordningen kan inte grupper av skilda tillhörigheter få tränga sig in i en kultlokal för att där framföra sina egna budskap”, betonar Gabriel.

Det handlar här ”om en konflikt mellan två grundläggande rättigheter och det krävs en rimlig avvägning mellan rätten till yttrandefrihet och rätten till religionsfrihet. I Österrike skulle man vid ett sådant fall ha begränsat sig till att framföra en kyrklig protest mot störandet. I Ryssland är emellertid det politiska läget ett annat. Amnesty International har därför tillerkänt kvinnorna status som samvetsfångar.

Prof. Gabriel beklagar, att den rysk-ortodoxa kyrkan ”för vilken folkets andliga värden är viktigare än mänskliga rättigheter”, likväl inte verkar för att ”Pussy Riot” skall få en mildare dom. Särskilt den ryska ortodoxin, som mer än andra kyrkor under 1900-talet lidit under statligt förtryck, borde inte så okritiskt ställa sig på statens sida.

Kathpress 2012-08-19

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den österrikiska människorättsexperten prof. Ingeborg Gabriel har betecknat domen i Moskva mot punkbandet Pussy Riot som ”oacceptabel” ur den katolska kyrkans perspektiv – oacceptabel även om man menar att det är orätt att störa en gudstjänst med ett politiskt budskap. I februari hade de tre unga musikerna Marija Aljochina, Jekaterina Samutsevitj och Nadezjda Tolokonnikova med en ”punk-bön” i den ortodoxa Frälsarkatedralen protesterat mot omvalet av Vladimir Putin till president. De dömdes i fredags till två års straffläger för ”huliganism grundad på religionshat”, en dom som utlöst omfattande internationella protester.

Till Kathpress betonar prof. Gabriel att den domen strider mot grundläggande mänskliga rättigheter. Vid Andra Vatikankonciliet godkände katolska kyrkan principerna för mänskliga rättigheter och därmed också yttrande- och religionsfrihet. Kyrkan har sedan dess verkat för att dessa principer skall gälla i de forna kommunistländerna, liksom man i dag verkar med samma mål i Asien och Afrika.

”Därför är domen mot Pussy Riot oacceptabel ur katolska kyrkans perspektiv”, säger prof. Gabriel, som också leder den österrikiska kommissionen Justitia et Pax och är förordnad som biskopens ställföreträdare vid Kristen Samhällslära vid universitet i Wien.

Kritiken mot domen i Moskva är en sak, men kvar finns likväl frågan hur man skall handskas med störningar av gudstjänsten och med politiska manifestationer i kyrkorummet, även om dessa skulle vara sympatiska och uttryckta i religiöst språk. Till religionsfriheten hör också ”rätten att ostört få hålla gudstjänst” och därför är det i princip inte försvarbart att störa. ”Med hänsyn till den allmänna ordningen kan inte grupper av skilda tillhörigheter få tränga sig in i en kultlokal för att där framföra sina egna budskap”, betonar Gabriel.

Det handlar här ”om en konflikt mellan två grundläggande rättigheter och det krävs en rimlig avvägning mellan rätten till yttrandefrihet och rätten till religionsfrihet. I Österrike skulle man vid ett sådant fall ha begränsat sig till att framföra en kyrklig protest mot störandet. I Ryssland är emellertid det politiska läget ett annat. Amnesty International har därför tillerkänt kvinnorna status som samvetsfångar.

Prof. Gabriel beklagar, att den rysk-ortodoxa kyrkan ”för vilken folkets andliga värden är viktigare än mänskliga rättigheter”, likväl inte verkar för att ”Pussy Riot” skall få en mildare dom. Särskilt den ryska ortodoxin, som mer än andra kyrkor under 1900-talet lidit under statligt förtryck, borde inte så okritiskt ställa sig på statens sida.

Kathpress 2012-08-19