Dominikansystrarna återvänder till Nineve i Irak efter tre års exil

Efter tre års exil från irakiska Nineveslätten när den ockuperades av terrorgruppen Islamiska staten (IS) återvänder dominikansystrarna av kongregationen S:ta Katarina av Siena nu till sitt hemland för att möta den skrämmande utmaningen att återuppbygga det förstörda samhället. ”För tre år sedan lämnade vi våra hem mitt i natten och startade en resa in i det okända i fördrivning, exil och ifrågasättande”, hette det i ett öppet brev från systrarnas exil i Erbil vilket publicerades tidigare i veckan.

”Trots allt har vi alltid drömt om att få återvända och finna vårt hus i det skick som vi lämnade det. Vår starka önskan har varit att kunna komma hem ingen och tända våra ljus för bön, skörda våra druvor och läsa våra böcker”, fortsatte brevet som citeras av den engelskspråkiga katolska nyhetstjänsten CNA.

År 2014 togs Nineveregionen över av IS som tvingade tiotusentals människor i exil och fördrivning. Regionen ligger mitt emellan staden Mosul, Iraks näst största stad, och irakiska Kurdistan. Förra hösten, 2016, skördade irakiska regeringsstyrkor några viktiga militära segrar och befriade Nineveslätten. Många skingrade familjer fick då möjlighet att återvända till sina städer med hopp om framtiden, trots stor förstörelse.

”Gud lät sin nåd regna över oss när våra städer befriades den ena efter den andra och IS besegrades”, fortsatte dominikansystrarnas öppna brev. Men bara för att territoriet nu är säkrat från IS betyder det inte, skrev systrarna vidare, att Nineveslätten skulle vara befriad ”från denna mentalitet”. När de återvände hem fann många flyktingar klotter på sina husväggar med budskap som ”vi ska bryta sönder era kors” och ”ni hör inte hemma här bland oss”. I en del kyrkor upptäcktes krigsinstruktioner inristade i väggarna och högar av behållare för dödliga kemikalier i hörnen.

Därtill är den fysiska förstörelsen efter IS-styret och striderna överväldigande. Närmare 6 000 hem är i behov av renovering eller fullständigt återuppbyggnad enbart i en av regionens städer, Bakhdida också känd som Qaraqosh. ”Vi var förstummade inför all förstörelse vi såg”, uttryckte systrarna det vidare: ”Vi förstod omedelbart att det inte var militära styrkor eller smarta vapen som orsakat all förstörelse, utan hat.”

Vissa städer i området, som till exempel Batnaya, bedöms vara förstörda upp till 90 procent. Insatserna hittills från de bistånds- och hjälporganisationer som börjat stötta återuppbyggnaden ”kan inte mäta sig med förstörelsen”. Målet är att försöka återuppbygga så många hem som möjligt till skolstarten i september men dominikansystrarna noterade i sitt brev att än så länge är det bara katolska kyrkan och några få organisationer som har involverat sig i det mödosamma och resurskrävande arbetet.

Trots att många familjer tvekar inför att återvända på grund av den omfattande förstörelsen, och trots att systrarna inte fann det enkelt att besluta sig för att återvända till det hus i Bakhdida som varit deras kloster och som delvis visade sig förstört, har de beslutat sig för att återvända till Nineveslätten. De flyttar först in i ett flerfamiljshus medan klostret renoveras. Systrarna kommer också att låta återuppbygga det barnhem som de tidigare drev men som nu hade bränts ner, med hopp om att verksamheten ska kunna återupptas redan till hösten.

Och även om effekterna av IS framfart i området är betydande, uttryckte systrarna hopp inför framtiden, inte minst genom de insatser för återuppbyggnad som ändå görs. ”I dag ser vi Guds fantastiska arbete”, reflekterade de i sitt brev, för ”Gud är med oss och kommer inte att lämna oss”. Systrarnas brev avslutades med tack till alla som stöder återuppbyggnaden och en begäran om förbön för den nya fas i deras liv som nu tar sin början.

Catholic News Agency, 2017-08-09

Se inslag på YouTube via denna länk här