Domkapitlet i Limburg motsätter sig att Tebartz-van Elst återvänder

Domkapitlet i Limburg håller det för osannolikt att biskop Franz-Peter Tebartz-van Elst skulle återvända. Samtidigt försäkrar de ledande prästerna i stiftet den nye generalvikarien, Wolfgang Rösch, sitt stöd. ”Vi kan endast tänka oss en nystart med en ny biskop”, sade stadsdekanen i Frankfurt, Johannes zu Eltz under onsdagen till journalister i Limburg.

Den hittillsvarande djupa förtroendekrisen är svår att avhjälpa och låter sig inte lösas genom att biskopen tillfälligt är frånvarande, sade domdekan Günther Geis: ”Nytt förtroende måste växa fram. Hur detta ska kunna ske med biskopen, det vet jag inte.” Men detta är inget nytt, det ”har vi redan personligen sagt till biskopen”, sade Geis.

Domkapitular Helmut Wanka jämför den aktuella situationen med sina erfarenheter som personalansvarig i stiftet: Om en präst tar time-out brukar denne därefter som regel ”återinsättas i en annan församling”. Trovärdigheten har raserats och ”jag kan inte tänka mig att det som raserats på något som helst sätt kan återuppbyggas igen”, sade Wanka.

Domkapitlet visade irritation över att inte ha fått någon ytterligare information utöver Vatikanens pressmeddelande – varken från Rom eller från nuntiaturen i Tyskland. Även här märks förtroendekrisen mellan domkapitlet och biskopen, ”när vi inte ens vet var biskopen befinner sig, hur han mår och vad han gör”, sade zu Eltz.

Geis tackade uttryckligen kuriekardinal Giovanni Lajolo för dennes besök i biskopsdömet och hänvisade dessutom till den undersökningskommission som biskopskonferensen tillsatt för att undersöka orsaken till de stigande byggkostnaderna för stiftscentret. Mycket kommer att hänga på dessa resultat och då ”måste fakta få tala”. Geis tillade dessutom att den nye generalvikarien, Rösch, förmodligen under torsdagen återkommer från en pilgrimsresa och att man därefter snabbt vill försöka få igång samtalet.

Kathpress 2013-10-23

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Domkapitlet i Limburg håller det för osannolikt att biskop Franz-Peter Tebartz-van Elst skulle återvända. Samtidigt försäkrar de ledande prästerna i stiftet den nye generalvikarien, Wolfgang Rösch, sitt stöd. ”Vi kan endast tänka oss en nystart med en ny biskop”, sade stadsdekanen i Frankfurt, Johannes zu Eltz under onsdagen till journalister i Limburg.

Den hittillsvarande djupa förtroendekrisen är svår att avhjälpa och låter sig inte lösas genom att biskopen tillfälligt är frånvarande, sade domdekan Günther Geis: ”Nytt förtroende måste växa fram. Hur detta ska kunna ske med biskopen, det vet jag inte.” Men detta är inget nytt, det ”har vi redan personligen sagt till biskopen”, sade Geis.

Domkapitular Helmut Wanka jämför den aktuella situationen med sina erfarenheter som personalansvarig i stiftet: Om en präst tar time-out brukar denne därefter som regel ”återinsättas i en annan församling”. Trovärdigheten har raserats och ”jag kan inte tänka mig att det som raserats på något som helst sätt kan återuppbyggas igen”, sade Wanka.

Domkapitlet visade irritation över att inte ha fått någon ytterligare information utöver Vatikanens pressmeddelande – varken från Rom eller från nuntiaturen i Tyskland. Även här märks förtroendekrisen mellan domkapitlet och biskopen, ”när vi inte ens vet var biskopen befinner sig, hur han mår och vad han gör”, sade zu Eltz.

Geis tackade uttryckligen kuriekardinal Giovanni Lajolo för dennes besök i biskopsdömet och hänvisade dessutom till den undersökningskommission som biskopskonferensen tillsatt för att undersöka orsaken till de stigande byggkostnaderna för stiftscentret. Mycket kommer att hänga på dessa resultat och då ”måste fakta få tala”. Geis tillade dessutom att den nye generalvikarien, Rösch, förmodligen under torsdagen återkommer från en pilgrimsresa och att man därefter snabbt vill försöka få igång samtalet.

Kathpress 2013-10-23