Time-out för Limburgs biskop

Vatikanen har förhållandevis snabbt fattat beslut i den invecklade situationen i stiftet Limburg i Tyskland. Två dagar efter det att påven Franciskus tog emot biskop Franz-Peter Tebartz-van Elst för ett samtal i Vatikanen har påven i dag givit den nye generalvikarien i Limburg, Wolfgang Rösch, i uppdrag att sköta stiftets övergripande förvaltning. Stiftets biskop förblir än så länge i tjänst, men han kommer att ta en time-out och leva utanför stiftet, meddelade Vatikanen i ett pressmeddelande i dag på eftermiddagen.

I Vatikanens pressmeddelande heter det att situationen i stiftet Limburg har blivit sådan att Tebartz-van Elst för närvarande inte kan utöva sin tjänst som biskop. Man vill dock invänta resultatet av den tyska biskopskonferensens undersökningskommission som fått i uppdrag att gå igenom vad som hänt i samband med det skandalomsusade bygget av ett nytt biskopshus i Limburg. Under biskopens frånvaro kommer Wolfgang Rösch att leda stiftet inom ramen för en generalvikaries befogenheter. Någon tidsfrist för biskopens time-out nämner inte Vatikanen.

Med detta snabba beslut skaffar sig Vatikanen litet andrum efter den intensiva medierapportering och de protester som präglat den fastlåsta situationen i stiftet den senaste tiden. Men det är också ett beslut som inte böjer sig för det uppskruvade tonläget i medierna. Och ett beslut som dessutom tillåter biskopen att rädda ansiktet. Först ska den kyrkorättsliga undersökning, som inleddes efter kardinal Giovanni Lajolos besök i Limburg i september, skapa klarhet i omständigheterna kring hur biskop Tebartz-van Elst och de inblandade kommittéerna och institutionerna i stiftet Limburg faktiskt har agerat i ärendet med det nya biskopshuset. Dessutom kommer man säkert att invänta vad den juridiska processen i Hamburg kommer fram till, även om kommunikén från Vatikanen inte särskilt nämner detta. Vatikanen kommer säkerligen att invänta båda dessa klargöranden och först därefter slutgiltigt avgöra frågan om biskopens framtid.

Under tiden ska Wolfgang Rösch, som Tebartz-van Elst nominerat som generalvikarie fr.o.m. 1 januari 2014 och vars förordnande nu Vatikanen tidigarelagt, förvalta stiftet. Han övertar därmed de facto funktionen som en administrator ad interim eller en delegat, även om Vatikanen använder båda dessa begrepp med försiktighet. Klart är att Rösch inte går in i tjänsten som stiftsadministrator, som han skulle ha gjort efter det att en biskop som valts av ett domkapitel avgått. Och det handlar heller inte om en apostolisk administrator, som inkallas när ett kyrkligt område saknar officiell ledning.

Påven Franciskus har därmed själv mycket direkt tagit sig an läget i Limburg och inte som brukligt är överlämnat ärendet  till den sedvanliga handläggningen via Biskopskongregationen i Vatikanen. Det faktum att han tog emot Tebartz-van Elst i en audiens, ett faktum som dessutom meddelades offentligt, tyder på att Tebartz-van Elst i någon form kommer att få en andra chans. Fallet går inte att jämföra med det senaste ingripandet i Slovenien, där två biskopar efter en bevisad finansskandal direkt skickades i pension.

Efter direktkontakt med påven har Biskopskongregationen nu förordnat om att Tebartz-van Elst ska ha en time-out – och därmed även stiftet. Vart biskopen nu tar vägen är okänt, kanske till ett kloster utomlands. De upprörda vågorna, som många gånger likande en  massmedial ”häxjakt” bör dock lägga sig medan man lugnt och sakligt undersöker vad som faktiskt hänt. Och detta blir avgörande för huruvida biskopen senare kan återvända till stiftet och återuppta sin tjänst eller inte.

Kathpress 2013-10-23

Ordföranden för den tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, välkomnar påven Franciskus snabba agerande i ärendet, heter det i ett nyhetsmeddelande som nyhetsbyrån Kathpress lade ut senare på eftermiddagen i dag, efter ovanstående nyhet. Limburg: Kirche in Deutschland begrüßt Papst-Entscheidung

https://www.dagen.se/nyheter/biskop-med-lyxvanor-avstangd/

https://www.kyrkanstidning.se/utrikes/biskop-med-lyxvanor-avstangd

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen har förhållandevis snabbt fattat beslut i den invecklade situationen i stiftet Limburg i Tyskland. Två dagar efter det att påven Franciskus tog emot biskop Franz-Peter Tebartz-van Elst för ett samtal i Vatikanen har påven i dag givit den nye generalvikarien i Limburg, Wolfgang Rösch, i uppdrag att sköta stiftets övergripande förvaltning. Stiftets biskop förblir än så länge i tjänst, men han kommer att ta en time-out och leva utanför stiftet, meddelade Vatikanen i ett pressmeddelande i dag på eftermiddagen.

I Vatikanens pressmeddelande heter det att situationen i stiftet Limburg har blivit sådan att Tebartz-van Elst för närvarande inte kan utöva sin tjänst som biskop. Man vill dock invänta resultatet av den tyska biskopskonferensens undersökningskommission som fått i uppdrag att gå igenom vad som hänt i samband med det skandalomsusade bygget av ett nytt biskopshus i Limburg. Under biskopens frånvaro kommer Wolfgang Rösch att leda stiftet inom ramen för en generalvikaries befogenheter. Någon tidsfrist för biskopens time-out nämner inte Vatikanen.

Med detta snabba beslut skaffar sig Vatikanen litet andrum efter den intensiva medierapportering och de protester som präglat den fastlåsta situationen i stiftet den senaste tiden. Men det är också ett beslut som inte böjer sig för det uppskruvade tonläget i medierna. Och ett beslut som dessutom tillåter biskopen att rädda ansiktet. Först ska den kyrkorättsliga undersökning, som inleddes efter kardinal Giovanni Lajolos besök i Limburg i september, skapa klarhet i omständigheterna kring hur biskop Tebartz-van Elst och de inblandade kommittéerna och institutionerna i stiftet Limburg faktiskt har agerat i ärendet med det nya biskopshuset. Dessutom kommer man säkert att invänta vad den juridiska processen i Hamburg kommer fram till, även om kommunikén från Vatikanen inte särskilt nämner detta. Vatikanen kommer säkerligen att invänta båda dessa klargöranden och först därefter slutgiltigt avgöra frågan om biskopens framtid.

Under tiden ska Wolfgang Rösch, som Tebartz-van Elst nominerat som generalvikarie fr.o.m. 1 januari 2014 och vars förordnande nu Vatikanen tidigarelagt, förvalta stiftet. Han övertar därmed de facto funktionen som en administrator ad interim eller en delegat, även om Vatikanen använder båda dessa begrepp med försiktighet. Klart är att Rösch inte går in i tjänsten som stiftsadministrator, som han skulle ha gjort efter det att en biskop som valts av ett domkapitel avgått. Och det handlar heller inte om en apostolisk administrator, som inkallas när ett kyrkligt område saknar officiell ledning.

Påven Franciskus har därmed själv mycket direkt tagit sig an läget i Limburg och inte som brukligt är överlämnat ärendet  till den sedvanliga handläggningen via Biskopskongregationen i Vatikanen. Det faktum att han tog emot Tebartz-van Elst i en audiens, ett faktum som dessutom meddelades offentligt, tyder på att Tebartz-van Elst i någon form kommer att få en andra chans. Fallet går inte att jämföra med det senaste ingripandet i Slovenien, där två biskopar efter en bevisad finansskandal direkt skickades i pension.

Efter direktkontakt med påven har Biskopskongregationen nu förordnat om att Tebartz-van Elst ska ha en time-out – och därmed även stiftet. Vart biskopen nu tar vägen är okänt, kanske till ett kloster utomlands. De upprörda vågorna, som många gånger likande en  massmedial ”häxjakt” bör dock lägga sig medan man lugnt och sakligt undersöker vad som faktiskt hänt. Och detta blir avgörande för huruvida biskopen senare kan återvända till stiftet och återuppta sin tjänst eller inte.

Kathpress 2013-10-23

Ordföranden för den tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, välkomnar påven Franciskus snabba agerande i ärendet, heter det i ett nyhetsmeddelande som nyhetsbyrån Kathpress lade ut senare på eftermiddagen i dag, efter ovanstående nyhet. Limburg: Kirche in Deutschland begrüßt Papst-Entscheidung

https://www.dagen.se/nyheter/biskop-med-lyxvanor-avstangd/

https://www.kyrkanstidning.se/utrikes/biskop-med-lyxvanor-avstangd