ärkebiskop Robert Zollitsch

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Ordföranden för den tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, riktar skarp kritik mot Rysslands agerande i konflikten på Krim: ”När maktpolitiska ambitioner kommer i konflikt med folkrätten är freden bruten”,...
Prefekten för Troskongregationen, ärkebiskop Gerhard Ludwig Müller, är starkt kritisk mot den själavårdshandledning för människor som har separerat, skilt sig eller gift om sig efter skilsmässan, som ärkestiftet Freiburg har...
Vatikanen har förhållandevis snabbt fattat beslut i den invecklade situationen i stiftet Limburg i Tyskland. Två dagar efter det att påven Franciskus tog emot biskop Franz-Peter Tebartz-van Elst för ett...
Ordföranden för den tyska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, förväntar sig att det nya luthersk-katolska dokumentet till minne av reformationen skall ge ”sådana impulser att också vi i Tyskland skall kunna...
För första gången har biskopskonferenserna i de stater, som tillhör G8-gruppen, vänt sig till de ledande industriländernas stats- och regeringschefer med en gemensam skrivelse, där man uppmanar till kamp fattigdomen....
Ordföranden för den tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch [se foto] och biskopen av Regensburg, Rudolf Voderholzer, har under de senaste dagarna uttalat sig om det kvinnliga diakonatet. Zollitsch har...
Inom den tyska katolska biskopskonferensen går meningarna vitt isär om det kvinnliga diakonatet. Medan ordföranden i den tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, när stiftsmötet i Freiburg avslutades i söndags...
Med sikte på 500-års minnet av reformationen år 2017 har ordföranden för den tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, satt igång ett samtal för att planera en möjlig gemensam pilgrimsvallfärd...
De tyska biskoparna har i huvudsak välkomnat utslaget i domstolen i Karlsruhe i ett patentärende som gäller embryonala stamceller men man har också framfört kritik. Avgörandet i tisdags är ”en...
Med anledning av våldsamma protester i den islamiska världen har ordföranden för den tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, från muslimskt håll krävt ett tydligt avståndstagande. ”Islam måste bryta med...
Med en landsomfattande namninsamling vill den katolska kvinnoorganisationen Katholishe Fraeungemeinschaft Deutschlands (KFD) lyfta fram den kyrkliga debatten om bemötandet av omgifta frånskilda. Totalt har 97 772 människor skrivit under kravet på...