Tagged 'ärkebiskop Robert Zollitsch'

Ärkebiskop Zollitsch: Ryssland bryter mot folkrätten

Ordföranden för den tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, riktar skarp kritik mot Rysslands agerande i konflikten på Krim: ”När maktpolitiska ambitioner kommer i konflikt med folkrätten är freden bruten”, heter det i ett uttalande i tisdagens upplaga av Ruhr…

Time-out för Limburgs biskop

Vatikanen har förhållandevis snabbt fattat beslut i den invecklade situationen i stiftet Limburg i Tyskland. Två dagar efter det att påven Franciskus tog emot biskop Franz-Peter Tebartz-van Elst för ett samtal i Vatikanen har påven i dag givit den nye…

Reformationsåret 2017: Ekumenisk tolkning av historien

Ordföranden för den tyska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, förväntar sig att det nya luthersk-katolska dokumentet till minne av reformationen skall ge ”sådana impulser att också vi i Tyskland skall kunna gå vidare i det ekumeniska arbetet”. Dokument, som presenterats av…

G8-biskopar uppmanar regeringar till fattigdomsbekämpning

För första gången har biskopskonferenserna i de stater, som tillhör G8-gruppen, vänt sig till de ledande industriländernas stats- och regeringschefer med en gemensam skrivelse, där man uppmanar till kamp fattigdomen. Den världsomspännande fattigdomen måste stå i centrum för den världspolitiska…

Tolkning av uttalanden om kvinnliga diakoner

Ordföranden för den tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch [se foto] och biskopen av Regensburg, Rudolf Voderholzer, har under de senaste dagarna uttalat sig om det kvinnliga diakonatet. Zollitsch har uttalat sig positiv till ett ”specifikt diakonat för kvinnor”, medan…

Delade meningar i Tyskland om kvinnliga diakoner

Inom den tyska katolska biskopskonferensen går meningarna vitt isär om det kvinnliga diakonatet. Medan ordföranden i den tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, när stiftsmötet i Freiburg avslutades i söndags sade att han skulle verka för att det skapades ett…

Katolska synpunkter på tyskt stamcellspatent

De tyska biskoparna har i huvudsak välkomnat utslaget i domstolen i Karlsruhe i ett patentärende som gäller embryonala stamceller men man har också framfört kritik. Avgörandet i tisdags är ”en signal för att skydda liv”, säger ordföranden i den tyska…