G8-biskopar uppmanar regeringar till fattigdomsbekämpning

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

För första gången har biskopskonferenserna i de stater, som tillhör G8-gruppen, vänt sig till de ledande industriländernas stats- och regeringschefer med en gemensam skrivelse, där man uppmanar till kamp fattigdomen. Den världsomspännande fattigdomen måste stå i centrum för den världspolitiska dagordningen, betonar ordförandena i sin skrivelse. Vidare heter det att den internationella politiken måste ha som mål en världsomspännande välfärd. Den 17-18 juni träffas stats- och regeringscheferna i G8-länderna till ett toppmöte i Enniskillen i Nordirland.

Med hänsyn till den globala finansiella och ekonomiska krisen, menar biskoparna, är det nödvändigt att engagera sig mot skatteflykt samt för en större transparens och striktare reglering av finansmarknaden. Regelverket för den internationella handeln måste ”tjäna hela mänskligheten och särskilt de länder som har de största behoven och som är mest sårbara.”

Biskoparna kräver av deltagarna i toppmötet att de tar gemensamma steg mot en rättvis ordning i det internationella finansiella systemet. Med förhoppningar om en världsomspännande utveckling av demokrati, betonar de: ”Människovärdet kräver sanning, och demokrati behöver transparens.” Religiösa och sekulära organisationer inom civilsamhället måste få tillförlitlig information för att kritiskt och konstruktivt delta i politiken.

Ordförande i den tyska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, pekar på ”en unik möjlighet” för de stora industrinationerna ”att påverka och styra regelverket för världsekonomin och finansmarknaden.” Därmed har de också en särskild plikt att ”ta hänsyn till dem som är fattigast och svagast i den här världen.” Detta gäller inte minst inom handel, skatter och transparens, områden som finns med på det stundande toppmötets dagordning.

De som undertecknat denna skrivelse är ordföranden för biskopskonferenserna i USA, Kanada, Storbritannien, Irland, Japan, Ryssland, Frankrike, Italien och Tyskland samt kardinal Reinhard Marx för EU:s biskopskommission.

Kathpress 2013-06-11

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

För första gången har biskopskonferenserna i de stater, som tillhör G8-gruppen, vänt sig till de ledande industriländernas stats- och regeringschefer med en gemensam skrivelse, där man uppmanar till kamp fattigdomen. Den världsomspännande fattigdomen måste stå i centrum för den världspolitiska dagordningen, betonar ordförandena i sin skrivelse. Vidare heter det att den internationella politiken måste ha som mål en världsomspännande välfärd. Den 17-18 juni träffas stats- och regeringscheferna i G8-länderna till ett toppmöte i Enniskillen i Nordirland.

Med hänsyn till den globala finansiella och ekonomiska krisen, menar biskoparna, är det nödvändigt att engagera sig mot skatteflykt samt för en större transparens och striktare reglering av finansmarknaden. Regelverket för den internationella handeln måste ”tjäna hela mänskligheten och särskilt de länder som har de största behoven och som är mest sårbara.”

Biskoparna kräver av deltagarna i toppmötet att de tar gemensamma steg mot en rättvis ordning i det internationella finansiella systemet. Med förhoppningar om en världsomspännande utveckling av demokrati, betonar de: ”Människovärdet kräver sanning, och demokrati behöver transparens.” Religiösa och sekulära organisationer inom civilsamhället måste få tillförlitlig information för att kritiskt och konstruktivt delta i politiken.

Ordförande i den tyska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, pekar på ”en unik möjlighet” för de stora industrinationerna ”att påverka och styra regelverket för världsekonomin och finansmarknaden.” Därmed har de också en särskild plikt att ”ta hänsyn till dem som är fattigast och svagast i den här världen.” Detta gäller inte minst inom handel, skatter och transparens, områden som finns med på det stundande toppmötets dagordning.

De som undertecknat denna skrivelse är ordföranden för biskopskonferenserna i USA, Kanada, Storbritannien, Irland, Japan, Ryssland, Frankrike, Italien och Tyskland samt kardinal Reinhard Marx för EU:s biskopskommission.

Kathpress 2013-06-11

 

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)