människovärde

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Vatikanen kommer enligt en medierapport att redan denna månad offentliggöra ett dokument på temat människovärde. Enligt vad tidningen La Croix internationals Vatikankorrespondent rapporterade i onsdagens online-utgåva har påven gett Dikasteriet...
Gäst i det nya avsnittet av Signumpodden är juristen Ruth Nordström, som nyligen kommit ut med boken Till de utsattas försvar. Tillsammans med sina kollegor på Skandinaviska människorättsadvokaterna arbetar Ruth...
av ELISABETH SANDLUND Jag är en priviligierad människa. På åtskilliga områden har jag det bättre än många andra. Jag får fortsätta att arbeta så mycket jag vill, trots att jag...
I en deklaration bekräftar biskoparna återigen med eftertryck sitt motstånd mot dödsstraffet, som avskaffades i Filippinerna 2006, samtidigt som kongressen nu undersöker dess återinförande. ”Dödsstraffet kränker varje människas inneboende värde,...
av KERSTIN HEDBERG NYQVIST – Den medicinska utvecklingen måste underordnas det mänskliga livets värdighet. Nya behandlingsmetoder introduceras ofta inom vården, och fler sjukdomar kan botas eller hållas på en nivå som...
av GLENN HÆGERSTAM – Är människolivets okränkbarhet politiskt förhandlingsbar? För en tid sedan kunde man i medierna spåra en upprördhet över att det på Karolinska Institutet fanns en samling av skelettdelar...
För första gången har biskopskonferenserna i de stater, som tillhör G8-gruppen, vänt sig till de ledande industriländernas stats- och regeringschefer med en gemensam skrivelse, där man uppmanar till kamp fattigdomen....
Företagande har en andlig dimension, som inte näringslivets ledare bör bortse ifrån. Det påpekade kardinal Peter Turkson, ledare för Påvliga rådet för rättvisa och fred (Justitia et Pax) vid den...
av KERSTIN HEDBERG NYQVIST Runt om i världen ökar antalet barn som fötts genom surrogatmödraskap, och det finns även barn i Sverige som fötts av en surrogatmamma. Detta innebär ett...