Vapenamnesti i kyrkan

Den 9 juni påbörjade ärkestiftet Mexico City en vapenamnesti – det vill säga att man kan lämna in olagliga vapen till polisen utan att straffas – i Metropolitan katedralens atrium. Den fem dagar långa amnestin är det senaste initiativet i regeringens kampanj ”Frivillig avväpning för din familjs skull”, där ekonomiska samt andra belöningar, såsom datorer, överlämnas i utbyte mot vapen.

Kardinal Norberto Rivera Carrera, ärkebiskopen av Mexico City, ledde ceremonin vid starten av kampanjen. Under de sex månader som gått sedan projektet startade har 15 liknande initiativ ägt rum i andra kyrkor runt om i Mexico City.

Vapenamnestin har än så länge inbringat  mer än 5000 vapen.

The Tablet 2013-06-12