Kartläggning av gatubarnens villkor i Sierra Leone

En av de främsta anledningarna till att många ungdomar lever på gatan i Sierra Leone är människohandel. Efter att ha behandlats illa och blivit misshandlade under lång tid, har många inget annat val än att fly ut på gatorna. Tusentals befinner sig och lever på gatan efter att deras föräldrar anförtrott dem åt bekanta med ett löfte om att ge dem en bra utbildning. Vissa människosmugglare är familjemedlemmar, andra är främlingar eller vänner. De åker till byarna på landet och uppmanar bybor att ge bort sina barn, som blir utlovade ett bättre liv i staden och en utbildning.

Istället för löftenas uppfyllande tvingas barnen ofta att arbeta, till prostitution eller blir använda för olika ritualer. Trots de stora framsteg som gjorts efter slutet av inbördeskriget 2002, fortsätter det västafrikanska landet att vara en av de minst utvecklade länderna i världen, där många familjer på landsbygden inte är i stånd till att antingen hjälpa eller att uppfostra sina barn.

Enligt en studie som genomfördes under 2010, sover cirka 2 500 barn varje natt på gatorna i Freetown och många brott  begås mot dessa barn. Endast ett fåtal icke-statliga organisationer (NGO) har åtagit sig att försöka minska detta allvarliga fenomen i Sierra Leone och att föra samman offren med deras familjer. En av dessa är Faith Alliance Against Slavery and Trafficking som arbetar för att skapa medvetenhet om problemet och att integrera frågan i utbildningsprogram för polisen. Den icke-statliga organisationen har nyligen öppnat ett härbärge för barn och unga som blivit utsatta för människohandel. Även Don Bosco Fambul har öppnat olika härbärgen och stöder flera program för unga hemlösa.

news.va