Katolska synpunkter på tyskt stamcellspatent

De tyska biskoparna har i huvudsak välkomnat utslaget i domstolen i Karlsruhe i ett patentärende som gäller embryonala stamceller men man har också framfört kritik. Avgörandet i tisdags är ”en signal för att skydda liv”, säger ordföranden i den tyska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, till den tyska katolska nyhetsbyrån KNA: ”Eftersom det nu inte är möjligt att ta patent på celler, som utvecklats genom att man fördärvat embryon, spärrar man ett förtingligande av mänskligt liv.” Ingen skall genom patent dra nytta av att skada embryon.

Zollitsch är emellertid kritisk mot domarnas ståndpunkt, att patentskyddet skall gälla, om man utvunnit embryonala stamceller med hjälp av andra metoder. Enligt ärkebiskopen är det inte etiskt försvarbart: ”Mänskligt liv får under inga omständigheter patenteras.”

I sitt utslag i tisdags slår domstolen fast att mänskliga, embryonala stamceller inte kan skyddas av patent om de tagits på ett sådant sätt att embryot fördärvats. Domarna i Karlsruhe bekräftar därmed ett utslag i Europadomstolen från förra året.

Samtidigt biföll emellertid domstolen delvis det överklagande, som gjorts av den omstridde stamcellsforskaren Oliver Brüstle. Därmed gäller patentskyddet överallt, där man tagit stamceller med moderna metoder, som inte skadar embryot. Om det för närvarande finns sådana metoder, är en fråga, som domstolen menar sig inte behöva utreda.

Brüstle är nöjd med domen och han säger att det finns användbara vetenskapliga metoder för att utvinna stamceller utan att skada embryot.

En bioetik expert i Europaparlamentet. Peter Liese, bestrider detta. Med dagens metoder är det oundvikligt att embryon blir fördärvade.

Greenpeace, som hade vänt sig till domstolen i Karlsruhe, förklara att utslaget stärker de etiska gränserna för patenträtt. ”Man kan förvänta sig att man i framtiden kommer att investera i etiskt försvarbara metoder för att få fram stamceller. Patienter, läkare, forskare kommer alla att vara intresserade av att försvara de etiska gränserna för patenträtt.”

Samtidigt betonar miljöorganisationen att utslaget inte har klarat ut alla rättsliga frågor. Greenpeace experten Christoph Then sade till KNA att utslaget från domstolen lämnar vägar öppna för att ge patentskydd åt embryonala stamceller. Möjligtvis om de tagits från aborterade embryon.

Kathpress 2012-11-28

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De tyska biskoparna har i huvudsak välkomnat utslaget i domstolen i Karlsruhe i ett patentärende som gäller embryonala stamceller men man har också framfört kritik. Avgörandet i tisdags är ”en signal för att skydda liv”, säger ordföranden i den tyska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, till den tyska katolska nyhetsbyrån KNA: ”Eftersom det nu inte är möjligt att ta patent på celler, som utvecklats genom att man fördärvat embryon, spärrar man ett förtingligande av mänskligt liv.” Ingen skall genom patent dra nytta av att skada embryon.

Zollitsch är emellertid kritisk mot domarnas ståndpunkt, att patentskyddet skall gälla, om man utvunnit embryonala stamceller med hjälp av andra metoder. Enligt ärkebiskopen är det inte etiskt försvarbart: ”Mänskligt liv får under inga omständigheter patenteras.”

I sitt utslag i tisdags slår domstolen fast att mänskliga, embryonala stamceller inte kan skyddas av patent om de tagits på ett sådant sätt att embryot fördärvats. Domarna i Karlsruhe bekräftar därmed ett utslag i Europadomstolen från förra året.

Samtidigt biföll emellertid domstolen delvis det överklagande, som gjorts av den omstridde stamcellsforskaren Oliver Brüstle. Därmed gäller patentskyddet överallt, där man tagit stamceller med moderna metoder, som inte skadar embryot. Om det för närvarande finns sådana metoder, är en fråga, som domstolen menar sig inte behöva utreda.

Brüstle är nöjd med domen och han säger att det finns användbara vetenskapliga metoder för att utvinna stamceller utan att skada embryot.

En bioetik expert i Europaparlamentet. Peter Liese, bestrider detta. Med dagens metoder är det oundvikligt att embryon blir fördärvade.

Greenpeace, som hade vänt sig till domstolen i Karlsruhe, förklara att utslaget stärker de etiska gränserna för patenträtt. ”Man kan förvänta sig att man i framtiden kommer att investera i etiskt försvarbara metoder för att få fram stamceller. Patienter, läkare, forskare kommer alla att vara intresserade av att försvara de etiska gränserna för patenträtt.”

Samtidigt betonar miljöorganisationen att utslaget inte har klarat ut alla rättsliga frågor. Greenpeace experten Christoph Then sade till KNA att utslaget från domstolen lämnar vägar öppna för att ge patentskydd åt embryonala stamceller. Möjligtvis om de tagits från aborterade embryon.

Kathpress 2012-11-28