Tagged 'stamcellsforskaren Oliver Brüstle'

Katolska synpunkter på tyskt stamcellspatent

De tyska biskoparna har i huvudsak välkomnat utslaget i domstolen i Karlsruhe i ett patentärende som gäller embryonala stamceller men man har också framfört kritik. Avgörandet i tisdags är ”en signal för att skydda liv”, säger ordföranden i den tyska…