Bakläxa för biskop Zollitsch i frågan om omgifta frånskilda

Prefekten för Troskongregationen, ärkebiskop Gerhard Ludwig Müller, är starkt kritisk mot den själavårdshandledning för människor som har separerat, skilt sig eller gift om sig efter skilsmässan, som ärkestiftet Freiburg har publicerat. I en nyligen offentliggjord skrivelse till ärkebiskopen i Freiburg, Robert Zollitsch, förklarar Müller att handledningen måste dras tillbaka och omarbetas. Pastorala handlingssätt som står i motsats till den kyrkliga läran får inte under några omständigheter godtas. Müllers brev till Zollitsch, som för närvarande är ordförande för den tyska biskopskonferensen, är publicerat i tisdagens nummer av den katolska tidningen Die Tagespost i Würzburg.

Brevet skrevs redan för ett par veckor sedan. Uppenbarligen skickades det till alla de tyska stiftsbiskoparna som en bilaga till Müllers grundläggande artikel i l’Osservatore Romano den 23 oktober.

Av brevet framgår vidare att den apostoliske nuntien i Tyskland, ärkebiskop Jean-Claude Perisset informerat Müller om det freiburska stiftets handledning. Denna räknar med att omgifta frånskilda, utan att först ha fått sitt tidigare äktenskap annullerat, kan tillåtas ta emot kommunionen under vissa omständigheter. Utöver detta föreslår den också ett liturgiskt firande av den andra, civilrättsligt ingångna, vigseln. Formuleringen har väckt uppseende över hela världen. Zollitsch har därefter betecknat detta som endast ett ”utkast”, som inte är slutgiltigt färdigställt.

Müller skriver också att han personligen informerade påven Franciskus om vad som hänt, ”eftersom texten har väckt frågor och lett till osäkerhet i en delikat pastoral problematik, inte bara i Tyskland utan i stora delar av världen”. I samråd med påven sammanfattade han sedan i l’Osservatore Romano den 23 oktober kyrkans lära om äktenskapet, om skilsmässa och om sakramenten.

Innehållsmässigt erkänner Müller att utkastet från Freiburg innehåller ”riktiga och viktiga pastorala anvisningar”. Men det är ”oklart i terminologin”, och ”på två punkter överensstämmer det inte med kyrkans lära” Den första punkten är att antagandet att de som lever i en ny förbindelse efter ett själavårdssamtal själva skulle få besluta om de ska ta emot sakramenten och att detta beslut ska respekteras av både präst och församling.

Detta förklarar Müller, med hänvisning till Johannes Paulus II:s och Benedictus XVI:s undervisning: ”I motsats till denna uppfattning betonar kyrkans läroämbete att herdarna noga ska urskilja de olika situationerna och inbjuda de berörda troende att delta i kyrkans liv, samtidigt som det bekräftar sin praxis som stöder sig på den heliga Skrift, att inte ge omgifta frånskilda tillgång till den eukaristiska måltiden.”

Lika tydligt avvisar Müller den freiburgska handledningens förslag att ha en kyrklig liturgisk ordning för fira en sådan andra förbindelse. Något firande av det slaget har både Johannes Paulus II och Benedictus XVI uttryckligen förbjudit.

Kathpress 2013-11-12

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Prefekten för Troskongregationen, ärkebiskop Gerhard Ludwig Müller, är starkt kritisk mot den själavårdshandledning för människor som har separerat, skilt sig eller gift om sig efter skilsmässan, som ärkestiftet Freiburg har publicerat. I en nyligen offentliggjord skrivelse till ärkebiskopen i Freiburg, Robert Zollitsch, förklarar Müller att handledningen måste dras tillbaka och omarbetas. Pastorala handlingssätt som står i motsats till den kyrkliga läran får inte under några omständigheter godtas. Müllers brev till Zollitsch, som för närvarande är ordförande för den tyska biskopskonferensen, är publicerat i tisdagens nummer av den katolska tidningen Die Tagespost i Würzburg.

Brevet skrevs redan för ett par veckor sedan. Uppenbarligen skickades det till alla de tyska stiftsbiskoparna som en bilaga till Müllers grundläggande artikel i l’Osservatore Romano den 23 oktober.

Av brevet framgår vidare att den apostoliske nuntien i Tyskland, ärkebiskop Jean-Claude Perisset informerat Müller om det freiburska stiftets handledning. Denna räknar med att omgifta frånskilda, utan att först ha fått sitt tidigare äktenskap annullerat, kan tillåtas ta emot kommunionen under vissa omständigheter. Utöver detta föreslår den också ett liturgiskt firande av den andra, civilrättsligt ingångna, vigseln. Formuleringen har väckt uppseende över hela världen. Zollitsch har därefter betecknat detta som endast ett ”utkast”, som inte är slutgiltigt färdigställt.

Müller skriver också att han personligen informerade påven Franciskus om vad som hänt, ”eftersom texten har väckt frågor och lett till osäkerhet i en delikat pastoral problematik, inte bara i Tyskland utan i stora delar av världen”. I samråd med påven sammanfattade han sedan i l’Osservatore Romano den 23 oktober kyrkans lära om äktenskapet, om skilsmässa och om sakramenten.

Innehållsmässigt erkänner Müller att utkastet från Freiburg innehåller ”riktiga och viktiga pastorala anvisningar”. Men det är ”oklart i terminologin”, och ”på två punkter överensstämmer det inte med kyrkans lära” Den första punkten är att antagandet att de som lever i en ny förbindelse efter ett själavårdssamtal själva skulle få besluta om de ska ta emot sakramenten och att detta beslut ska respekteras av både präst och församling.

Detta förklarar Müller, med hänvisning till Johannes Paulus II:s och Benedictus XVI:s undervisning: ”I motsats till denna uppfattning betonar kyrkans läroämbete att herdarna noga ska urskilja de olika situationerna och inbjuda de berörda troende att delta i kyrkans liv, samtidigt som det bekräftar sin praxis som stöder sig på den heliga Skrift, att inte ge omgifta frånskilda tillgång till den eukaristiska måltiden.”

Lika tydligt avvisar Müller den freiburgska handledningens förslag att ha en kyrklig liturgisk ordning för fira en sådan andra förbindelse. Något firande av det slaget har både Johannes Paulus II och Benedictus XVI uttryckligen förbjudit.

Kathpress 2013-11-12