Vatikanen: Inga sakrament för omgifta frånskilda

Prefekten för Troskongregationen, ärkebiskop Gerhard Ludwig Müller, har bekräftat att omgifta frånskilda är utestängda från sakramenten. Enligt gällande kyrkolära kan det inte ges någon dispens i denna fråga; umgänget med denna grupp av personer får inte anpassas till olika situationer eller överlåtas till de berördas samvetsbeslut, skriver Müller i Vatikanens tidning Osservatore Romano, i en artikel som publicerades den 22 oktober på tidningens hemsida.

Müller bemöter i artikeln påståendet att det skulle gå att rättfärdiga en tillåtelse att ta emot sakramenten av barmhärtighetsskäl. Påven Franciskus sade i slutet av juli med tanke på de omgifta frånskilda att det är ”tid för barmhärtighet”, med vilket han närde spekulationer om att han skulle kunna anstränga sig för att ändra kyrkans uppfattning i denna fråga. Franciskus även har kallat till en extraordinarie biskopssynod till oktober 2014, som bland annat ska diskutera de omgifta frånskilda.

Annullering av äktenskap en möjlighet

Samtidigt vänder sig Müller i sin artikel ”Nådens makt” mot att begränsa debatten om umgänget med de omgifta frånskilda till frågan om att mottagandet av kommunionen, och han kräver ett ”omfattande pastoralt arbete” för denna grupp av personer. Dessutom antyder han att en utvidgad möjlighet att annullera äktenskap skulle kunna vara en möjlig väg till att ge gifta personer, som lever i en andra civil förbindelse, en ny möjlighet att ta emot sakramenten.

I dag är äktenskapen uppenbarligen oftare ogiltiga än tidigare, eftersom det ”saknas en vilja till äktenskap i enlighet med den katolska läran om äktenskapet, och utrymmet för socialisationen i en levande tro är mindre”, menar Troskongregationens prefekt. Därför är ”en överprövning av äktenskapets giltighet viktig” och skulle kunna ”leda till en lösning på problemen”. På liknande sätt har under senare tiden även påven yttrat sig inför prästerna i Roms stift.

Tillåtelse skulle skapa förvirring

Müller bekräftar kyrkans lära, att ”civilstånden och levnadsförhållanden” hos de omgifta frånskilda står i ”objektiv strid med varje kärleksförbund mellan Kristus och kyrkan”, ”som eukaristin gör synligt och närvarande i tiden”. Dessutom skulle en tillåtelse för de berörda medföra ”villfarelse och förvirring” bland de troende ”när det gäller kyrkans lära om äktenskapets oupplöslighet”.

Troskongregationens prefekt citerar här också den påvliga skrivelsen Familiaris consortio av Johannes Paulus II från 1981. Detta är även i dag ”grundläggande” för kyrkans umgänge med de omgifta frånskilda, skriver Müller. Han framhåller dessutom att förbudet att ge sakramentet till omgifta frånskilda, inte bygger på ”legalistiskt tvång” utan vilar på sakramentsteologisk grund.

Kathpress 2013-10-22

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Prefekten för Troskongregationen, ärkebiskop Gerhard Ludwig Müller, har bekräftat att omgifta frånskilda är utestängda från sakramenten. Enligt gällande kyrkolära kan det inte ges någon dispens i denna fråga; umgänget med denna grupp av personer får inte anpassas till olika situationer eller överlåtas till de berördas samvetsbeslut, skriver Müller i Vatikanens tidning Osservatore Romano, i en artikel som publicerades den 22 oktober på tidningens hemsida.

Müller bemöter i artikeln påståendet att det skulle gå att rättfärdiga en tillåtelse att ta emot sakramenten av barmhärtighetsskäl. Påven Franciskus sade i slutet av juli med tanke på de omgifta frånskilda att det är ”tid för barmhärtighet”, med vilket han närde spekulationer om att han skulle kunna anstränga sig för att ändra kyrkans uppfattning i denna fråga. Franciskus även har kallat till en extraordinarie biskopssynod till oktober 2014, som bland annat ska diskutera de omgifta frånskilda.

Annullering av äktenskap en möjlighet

Samtidigt vänder sig Müller i sin artikel ”Nådens makt” mot att begränsa debatten om umgänget med de omgifta frånskilda till frågan om att mottagandet av kommunionen, och han kräver ett ”omfattande pastoralt arbete” för denna grupp av personer. Dessutom antyder han att en utvidgad möjlighet att annullera äktenskap skulle kunna vara en möjlig väg till att ge gifta personer, som lever i en andra civil förbindelse, en ny möjlighet att ta emot sakramenten.

I dag är äktenskapen uppenbarligen oftare ogiltiga än tidigare, eftersom det ”saknas en vilja till äktenskap i enlighet med den katolska läran om äktenskapet, och utrymmet för socialisationen i en levande tro är mindre”, menar Troskongregationens prefekt. Därför är ”en överprövning av äktenskapets giltighet viktig” och skulle kunna ”leda till en lösning på problemen”. På liknande sätt har under senare tiden även påven yttrat sig inför prästerna i Roms stift.

Tillåtelse skulle skapa förvirring

Müller bekräftar kyrkans lära, att ”civilstånden och levnadsförhållanden” hos de omgifta frånskilda står i ”objektiv strid med varje kärleksförbund mellan Kristus och kyrkan”, ”som eukaristin gör synligt och närvarande i tiden”. Dessutom skulle en tillåtelse för de berörda medföra ”villfarelse och förvirring” bland de troende ”när det gäller kyrkans lära om äktenskapets oupplöslighet”.

Troskongregationens prefekt citerar här också den påvliga skrivelsen Familiaris consortio av Johannes Paulus II från 1981. Detta är även i dag ”grundläggande” för kyrkans umgänge med de omgifta frånskilda, skriver Müller. Han framhåller dessutom att förbudet att ge sakramentet till omgifta frånskilda, inte bygger på ”legalistiskt tvång” utan vilar på sakramentsteologisk grund.

Kathpress 2013-10-22