annullering av äktenskap

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Genom tisdagens reformerade process för att fastställa ogiltigheten i ett äktenskap, bara några veckor före inledningen av biskopssynoden för familjen i oktober, har påven Franciskus avlägsnat hela frågan från synodfädernas...
Ordföranden i det påvliga rådet för lagtexter, kardinal Francesco Coccopalmerio, har på torsdagen framlagt konkreta utkast till en förenkling av annulleringen av äktenskap. Han meddelar att påven redan har tillsatt...
I ett uttalande till juristerna i äktenskapsdomstolen, den så kallade Rota romana, manade påven Franciskus till större barmhärtighet i handläggningen av annulleringsansökningar: ”Glöm inte i ert arbete att ni är...
Prefekten för Troskongregationen, ärkebiskop Gerhard Ludwig Müller, har bekräftat att omgifta frånskilda är utestängda från sakramenten. Enligt gällande kyrkolära kan det inte ges någon dispens i denna fråga; umgänget med...