Dråpslag mot Signum och andra tidskrifter

av ULF JONSSON I går, fredag den 12 december, meddelade kulturutskottets ordförande Per Bill att man justerat utskottets betänkande, som ska läggas fram för riksdagen nu på torsdag. Bland förslagen ingår en besparing på 15 miljoner kronor till landets kulturtidskrifter. Bidragen till kulturtidskrifterna fördelas av Statens kulturråd. För år 2014 hade Kulturrådet 21,5 miljoner kronor att fördela till kulturtidskrifterna. Om utskottets förslag går igenom i riksdagen på torsdag blir det för år 2015 bara runt 5–6 miljoner kronor kvar att fördela på det nittiotal tidskrifter som hittills fått stöd. Det innebär en minskning av anslagen på runt 75 procent, vilket i praktiken skulle vara ingenting mindre än ett rent dråpslag mot många av landets kulturtidskrifter.

Om syftet med det nu framlagda förslaget är att få landets kulturskribenter emot sig så har man träffat huvudet på spiken. Om det däremot är något annat som man är ute efter – och det får man ju trots allt utgå ifrån – så bör Allianspartiernas ledamöter i kulturutskottet ta sig en funderare på saken en gång till. Som Björn Wiman skriver på DN Kultur i dag: ”Om den föreslagna slakten av tidskriftsstödet går igenom är det en katastrof inte bara för de enskilda kulturtidskrifterna, utan för hela den svenska offentligheten. … Det handlar om mycket små pengar som gäller mycket stora saker” (DN Kultur 13/12 2014, s. 15).

Skulle förslaget från kulturutskottet bli verklighet, torde det leda till att en rad kulturtidskrifter hamnar i ekonomisk kris och kanske till och med tvingas att lägga ner. Det skulle innebära en utarmning av svenskt kulturliv av dimensioner som förmodligen de som tillstyrkt förslaget inte riktigt själva insett vidden av. Det är inte utan att tankarna går till det huvudlösa förslaget för några veckor sedan att dra in finansieringen av de svenska Medelhavsinstituten.

Bland de kulturtidskrifter som skulles drabbas mycket kännbart om kulturutskottets förslag går igenom finns även Signum. Signum har sedan i våras en ansträngd ekonomisk situation, och vi håller för närvarande på att söka efter nya möjligheter att säkra finansieringen av tidskriften. Som ett led i detta har vi ansökt om avsevärt höjda bidrag från Statens kulturråd för år 2015. För år 2014 beviljades vi 75 000 kronor, för år 2015 har vi ansökt om 400 000 kronor. Allvaret i Signums ekonomiska belägenhet förklarade jag vid ett besök hos Kulturrådet i Stockholm i mitten av oktober. Vid den tidpunkten anade förstås varken jag eller tjänstemannen på Kulturrådet något om den händelseutveckling som vi nu ser.

De snabba och tydliga reaktionerna från kulturintresserade människor landet runt räddade för några veckor sedan de svenska Medelhavsinstituten. Nu är det landets kulturtidskrifter som befinner sig i trängt läge. Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter (FSK), där också Signum är medlem, har lagt upp ett upprop på nätet som man kan skriva under och därmed ge sitt stöd för att Kulturrådet ska få behålla de hittillsvarande nivåerna på sina anslag för stödet till landets kulturtidskrifter. Uppropet finns på denna länk. Kanske går det att göra en räddning på mållinjen en gång till, liksom det var möjligt med Medelhavsinstituten.

Ulf Jonsson 2014-12-13
Chefredaktör, Signum

Mer information här:

Svt:
https://www.svt.se/kultur/bidrag-till-kulturtidskrifter-stryps

DN Kultur:
https://www.dn.se/kultur-noje/alliansens-kulturbudget-drabbar-landets-kulturtidskrifter/

SvD Kultur:
https://blog.svd.se/kultur/2014/12/12/kaffepengar-som-betyder-liv-eller-dod-for-kulturen/

SR:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6044802

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6045950