Årets julnummer av Signum

I morgon, fredag den 12 december, utkommer årets sista nummer av Signum. Det rör sig om ett välmatat nummer med intressant läsning som bör räcka ända fram till både julhelgen och mellandagarna.

Årets sista ledartext sätter ner foten inom ett av de mest omdiskuterade frågeområdena inom kyrkan, nämligen synen på vad som kan räknas som ett giltigt äktenskap. I sin ledare pläderar Erik Åkerlund för att den katolska kyrkan i Sverige bör frångå den hittillsvarande presumtionen att automatiskt betrakta äktenskap som ingåtts borgerligt eller inom andra inom andra samfund som giltiga även i katolska sammanhang. Orsaken är att nuvarande svensk lagstiftning och katolska kyrkan är så pass oense om vad som kan betraktas som ett äktenskap att det inte längre finns grund för ett upprätthållande av det hittillsvarande synsättet.

I avdelningen ”Aktuellt” reflekterar Erik Åkerlund sedan under rubriken ”Svensk kärlek och kristen” över den svenska statsindividualismen och dess påverkan på vår syn på frihet, kärlek och ansvar, mot bakgrund av ett symposium nyligen på Ersta-Sköndal. I samma avdelning reflekterar Klaus Misgeld dessutom över varför det finns så få kvinnor såväl i Allhelgonalitanian som i kyrkans rådgivande och beslutande organ.

De av våra läsare som är intresserade av konst – och det är förvisso många! – har särskilt två artiklar att glädja sig över i det nya numret. Johan Cederlund, som är chef för Zornmuseet i Mora, tar oss med på en tur genom Anders Zorns samling av Rembrandts etsningar. Bland bilderna som vi publicerar finns också Anders Zorns egen ”Madonna” från år 1900. Och Sveriges väl främsta kännare av den italienska renässanskonstnären Caravaggio, Maj-Britt Andersson, berättar den spännande historien om hur Caravaggios bild ”Judaskyssen” hamnade i en jesuitkommunitet i Dublin.

Även våra filosofiintresserade läsare får sin beskärda del av kakan, dels genom den franske filosofen Paul Valadiers artikel om Hannah Arendts och Simone Weils tankar om det sociala, och dels genom Mårten Björks genomgång av tre nyligen offentliggjorda band av Martin Heideggers ”Svarta häften” och den förskräckande syn på både judendom och kristendom som där kommer i dagen.

Förutom detta finner man också artiklar av mer direkt teologisk karaktär, bland annat Anders Piltz översättning av några delar av den mozarabiska julliturgin, liksom även Sten Hidals artikel om vad som menas med en katolsk översättning av Bibeln.

Och så dyker både Shakespeare och Moses Mendelssohn upp i årets julnummer. Plus en hel del annat. Låter det spännande? Hos dig som prenumererar på Signum dimper numret alltså ner i brevlådan i morgon, fredag. Och för dig som ännu inte prenumererar på Signum finns möjligheten att köpa numret i digital form direkt här på Signums hemsida via tjänsten Qiozk. Glöm dessutom inte att det är möjligt att ge bort en prenumeration på Signum som julklapp! Hur man gör för att skänka en gåvoprenumeration framgår på Signums hemsida.

Med tillönskan om givande läsning.

Ulf Jonson 2014-12-11

Chefredaktör, Signum