Tagged 'Caravaggio'

Caravaggio – ett 450-årsjubileum

Caravaggio kan ännu 450 år efter sin födelse ge upphov till tidningsrubriker. Intresset handlar inte bara om hans enastående verk, utan hans lika turbulenta liv. I vissa avseenden skulle hans liv kunna tjäna som underlag för såväl filmer som romaner….

Vilken eukaristi?

av STEN HIDAL I Signum nr 4/2015 finner vi rubriken ”Eukaristin – enhetens sakrament? En rapport från en ekumenisk konferens i Bjärka Säby”. Rapporten belyser det glädjande faktum att en verkligt central teologisk frågeställning har behandlats i ett ekumeniskt sammanhang….

SvD: Maj-Britt Andersson om Caravaggio

Konstvetaren Maj-Britt Andersson har en understreckare i Svenska Dagbladet i dag om den italienske målaren Caravaggio. Artikeln finns via denna länk här Målningen ”Pojke som skalar frukt” tillskrivs Caravaggio. Signum har publicerat två artiklar av Maj-Britt Andersson om Caravaggio. Dels…

Årets julnummer av Signum

I morgon, fredag den 12 december, utkommer årets sista nummer av Signum. Det rör sig om ett välmatat nummer med intressant läsning som bör räcka ända fram till både julhelgen och mellandagarna. Årets sista ledartext sätter ner foten inom ett…