Efter självmordsattentatet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter terrorattentatet i lördags i Stockholm verkar det nu stå helt klart att det var en självmordbombare med rötter i extrem islamism som utförde dådet. Om han fått hjälp av andra och ingått i något terrornätverk återstår ännu att se.

Den första och självklara reaktionen är att sådana handlingar är avskyvärda och måste fördömas. När dåden dessutom motiveras religiöst är det särskilt viktigt att ledarna för de religiösa samfunden fördömer dem och gör klart att sådana handlingar är oförenliga med tron. Som man kunnat se i medierna har muslimska ledare i Sverige trätt fram och tydligt tagit avstånd från attentatet.

Från katolskt håll har biskop Anders Arborelius gjort ett uttalande, där han bland annat säger att ”vi tar bestämt avstånd från alla våldshandlingar och speciellt från det våld som görs i religionens namn. Sådana handlingar är i själva verket ett angrepp på Gud själv, en blasfemisk handling direkt riktad mot Gud och en förnekelse av honom och hans kärlek.”

I samband med religiöst motiverat våld på andra håll i världen har påvarna gång på gång understrukit att religion aldrig får användas för att motivera våld. Benedictus XVI skrev exempelvis i sitt fredsbudskap på nyårsdagen 2006 att den som använder våld och terror i religionens namn ”förbryter sig mot människans värdighet och i sista hand mot Gud, vars avbild människan är.” När påven under sitt besök i Tyskland sommaren 2005 i Köln mötte en grupp framstående muslimska ledare betonade han samfundsledarnas gemensamma ansvar för att motverka våld i religionens namn: ”Terrorismen är ett perverst och grymt medel för att visa förakt för den oantastliga rätten till liv. Ni, mina värderade vänner, som är ledare för muslimska församlingar, har ett stort ansvar för hur ni uppfostrar den unga generationen. Tillsammans måste vi, kristna och muslimer, stoppa den våg av grym fanatism som annars hotar att ödelägga många människors liv.”

Det finns en uppenbar risk att helgens attentat spär på främlingsfientliga och islamofobiska strömningar i vårt samhälle. En sådan utveckling vore i alla avseenden oönskad och kontraproduktiv. Det kan också leda till att religion och våld på ett generaliserande sätt allt enklare kopplas ihop med varandra i medierna. I Svenska Dagbladet idag, måndag den 13 december, rapporteras om helgens självmordsattentat under rubriken ”28-åringen blev allt mer religiös”. Valet av rubrik signalerar en förskräckande och ensidig bild av religiös tro.

Vad som nu krävs är en ökad samverkan mellan alla sansade och goda krafter över religionsgränserna. Bara så kan vi få bukt med ett våldsfenomen som den fullständigt överväldigande majoriteten av både muslimer och kristna och alla andra stora religiösa grupper är ense om att fördöma.

Ulf Jonsson 2010-12-13

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter terrorattentatet i lördags i Stockholm verkar det nu stå helt klart att det var en självmordbombare med rötter i extrem islamism som utförde dådet. Om han fått hjälp av andra och ingått i något terrornätverk återstår ännu att se.

Den första och självklara reaktionen är att sådana handlingar är avskyvärda och måste fördömas. När dåden dessutom motiveras religiöst är det särskilt viktigt att ledarna för de religiösa samfunden fördömer dem och gör klart att sådana handlingar är oförenliga med tron. Som man kunnat se i medierna har muslimska ledare i Sverige trätt fram och tydligt tagit avstånd från attentatet.

Från katolskt håll har biskop Anders Arborelius gjort ett uttalande, där han bland annat säger att ”vi tar bestämt avstånd från alla våldshandlingar och speciellt från det våld som görs i religionens namn. Sådana handlingar är i själva verket ett angrepp på Gud själv, en blasfemisk handling direkt riktad mot Gud och en förnekelse av honom och hans kärlek.”

I samband med religiöst motiverat våld på andra håll i världen har påvarna gång på gång understrukit att religion aldrig får användas för att motivera våld. Benedictus XVI skrev exempelvis i sitt fredsbudskap på nyårsdagen 2006 att den som använder våld och terror i religionens namn ”förbryter sig mot människans värdighet och i sista hand mot Gud, vars avbild människan är.” När påven under sitt besök i Tyskland sommaren 2005 i Köln mötte en grupp framstående muslimska ledare betonade han samfundsledarnas gemensamma ansvar för att motverka våld i religionens namn: ”Terrorismen är ett perverst och grymt medel för att visa förakt för den oantastliga rätten till liv. Ni, mina värderade vänner, som är ledare för muslimska församlingar, har ett stort ansvar för hur ni uppfostrar den unga generationen. Tillsammans måste vi, kristna och muslimer, stoppa den våg av grym fanatism som annars hotar att ödelägga många människors liv.”

Det finns en uppenbar risk att helgens attentat spär på främlingsfientliga och islamofobiska strömningar i vårt samhälle. En sådan utveckling vore i alla avseenden oönskad och kontraproduktiv. Det kan också leda till att religion och våld på ett generaliserande sätt allt enklare kopplas ihop med varandra i medierna. I Svenska Dagbladet idag, måndag den 13 december, rapporteras om helgens självmordsattentat under rubriken ”28-åringen blev allt mer religiös”. Valet av rubrik signalerar en förskräckande och ensidig bild av religiös tro.

Vad som nu krävs är en ökad samverkan mellan alla sansade och goda krafter över religionsgränserna. Bara så kan vi få bukt med ett våldsfenomen som den fullständigt överväldigande majoriteten av både muslimer och kristna och alla andra stora religiösa grupper är ense om att fördöma.

Ulf Jonsson 2010-12-13